FERMA en Belrim roepen verzekeraars en makelaars op om flexibel te zijn en klanten te steunen tijden coronacrisis

 FERMA, de Europese koepel van nationale riskmanagementorganisaties,  heeft er bij makelaars en verzekeraars op aangedrongen mee te helpen zoeken naar mogelijkheden om klanten te helpen die als gevolg van de coronacrisis hun premies niet op tijd of volledig kunnen betalen. Dit volgt op een soortgelijke oproep van de Belgische riskmanagementorganisatie  Belrim , die verzekeraars en makelaars om dezelfde reden vroeg om ‘ondersteunende maatregelen’  te treffen.

 “Veel bedrijven staan ​​onder druk door de gecombineerde druk van de pandemie en de verhardende  verzekeringsmarkt. Deze hulp kan voor hen echt een verschil maken ”, aldus Ferma-voorzitter Dirk Wegener tegen Commercial Risk Europe, die zegt te hopen  dat verzekeraars de aanbevelingen van de Europese toezichthouder EIOPA zullen volgen, die verzekeraars meer flexibiliteit bieden in hun rapportageverplichtingen en mede daardoor ook meer ruimte om klanten in deze tijd van crisis dezelfde flexibiliteit te bieden

Belrim’s oproep tot ‘ ondersteunende maatregelen” van verzekeraars en makelaars kwam in de vorm van een gezamenlijke verklaring van zijn voorzitter Sabine Desantoine en vice-voorzitter  Gaëtan Lefèvre. “Belrim vertegenwoordigt ongeveer 100 bedrijven uit verschillende industrieën De huidige crisis zet onze leden zwaar onder druk. Dit, in combinatie met de sterk verhardende verzekeringsmarkt, betekent dat veel bedrijven financiële moeilijkheden kunnen hebben om de termijnen of bedragen van hun verzekeringspremies te halen. We dringen er daarom bij verzekeraars en tussenpersonen op aan om hiermee rekening te houden en ondersteunende maatregelen te nemen richting hun klanten. ”, aldus mevrouw Desantoine en de heer Lefèvre.

FERMA wees er ook op dat EIOPA’s aanbevelingen voor rapportage naar verwachting alle verzekeraars zullen omvatten, inclusief captives. De federatie adviseerde risicomanagers met in de EU gevestigde captives om contact op te nemen met hun nationale verzekeringstiezichthouder om erachter te komen hoe de aanbevelingen van EIOPA lokaal zullen worden geïmplementeerd.