Feestelijke online VNAB bedankavond; Juridische Commissie wint Award

Met, voor en door de leden werkt de VNAB continue aan ketenefficiency, kennisontwikkeling en het verbinden van de markt. Mede hierdoor groeit de vereniging in haar activiteiten, in het aantal betrokken branchegenoten en neemt ook het aantal commissies en werkgroepen toe. Sinds een paar jaar bedankt de VNAB alle branchegenoten die zich met hun deelname aan werkgroepen en commissies inzetten voor de VNAB. Dit jaar was dat via een online event. Bijna 90 personen namen deel aan deze online variant en lieten zich door Rob ter Mors en Denise Heijstek meenemen door deze feestelijke middag.

Na in spanning te hebben afgewacht, mocht Anda namens de Juridische Commissie de award in ontvangst nemen. De Juridische Commissie heeft zich ten tijde van de COVID-19 uitbraak begin dit jaar zich zeer intensief bezig gehouden met de verdere uitwerking voor de aspecten uit het raamwerk van het Verbond van Verzekeraars die specifiek de coassurantie raken, zoals het in de VNAB beursvoorwaarden en de Regeling Betalingsverkeer Co-assurantie (BVC) opgenomen delcrederebeding. In deze voor iedereen intensieve tijd, hebben de leden van de Juridische Commissie tussen hun drukke werkzaamheden door direct veel tijd hiervoor vrijgemaakt. Daarnaast spannen de leden van de Juridische Commissie zich gedurende het hele jaar in om de voor de VNAB relevante juridische onderwerpen uit te werken en mee te kijken naar de door de technische commissies ontwikkelde modelvoorwaarden en -clausules. Een terechte winnaar!, aldus de VNAB.

Na de ontknoping kon iedereen naar een online sessie om gezellig met andere commissie-/werkgroepleden na te praten en te netwerken onder het genot van een vooraf toegestuurde borrelbox.