FD: De Vereende dreigt over te lopen

De Vereende wordt ook wel ‘het afvoerputje’ van de verzekeringswereld genoemd, omdat onverzekerbaren er altijd terechtkunnen. Zelf spreekt de verzekeraar liever van vangnet. Maar nu dreigt het putje over te stromen, meldt het FD vandaag. “Van taxichauffeurs tot verloskundigen: steeds meer ondernemers worstelen met het vinden van een betaalbare schadeverzekering, omdat hun beroepsgroep een hoge schadelast heeft. Als alle reguliere verzekeraars hen weigeren, rest vaak maar één optie: de Vereende, de verzekeraar voor moeilijk verzekerbaren.”

Deze verzekeraar uit Rijswijk is al meer dan 75 jaar het vangnet voor mensen en kleine mbk’ers die nergens een verzekering kunnen krijgen. Daarmee vervult het bedrijf een belangrijke maatschappelijke rol. Tegenwoordig kloppen echter steeds vaker ook moeilijk verzekerbare beroepsgroepen als taxichauffeurs bij de Vereende aan, wat voor uitdagingen zorgt.Zo blijkt uit het jaarverslag over 2017 dat de solvabiliteit, de graadmeter voor de mate waarin verzekeraars toekomstige verplichtingen kunnen betalen, bij de Vereende zwaar onder druk staat. Ze daalde in 2017 van 187% naar 134% – ruim onder de kritische grens van 150%. Ook moest de verzekeraar een verlies van ruim €4,3 miljoen afboeken.

De aandeelhouders van de Vereende zijn Nederlandse verzekeringsmaatschappijen, voor wie belangrijk is dat het vangnet intact blijft. Zij hebben immers geld in het bedrijf gestoken. Tegelijkertijd trekt hun strikte houding tegenover ‘risicovolle’ groepen een wissel op de balans van De Vereende, stelt de Rijswijkse verzekeraar in het jaarverslag vast.’Het strengere acceptatie- en saneringsbeleid van reguliere verzekeraars heeft een groot effect op onze instroom van verzekeringen gehad’, aldus Vdiredcteur Ingrid Visscher. “Door de explosieve stijging van het aantal verzekeringen van taxi’s, bezorgbromfietsers en duurdere letselschade’s nam de schadelast toe, en moesten we dit jaar helaas stevige premieverhogingen doorvoeren, zowel in januari als in mei.”

Uiteindelijk vergen deze veranderingen in de verzekeringsmarkt ‘hogere balanceerkunst’ van de Vereende, signaleert de directeur. “Enerzijds hebben wij een maatschappelijke rol, en willen we de premiestijgingen voor groepen die nergens anders terechtkunnen natuurlijk beperkt houden. Anderzijds willen we redelijke resultaten en een solvabele positie.”

De Vereende zelf noemt het ‘legitiem’ dat verzekeraars steeds strikter worden, en niet alleen vanwege strengere Europese regelgeving. Visscher: “Gezien de slechte resultaten in de schademarkt vinden verzekeraars ook de continuïteit van het eigen bedrijf belangrijk.”Maar de directeur roept de branche wel op geen ‘onredelijk strenge eisen’ te stellen, en naar ‘onverzekerbaarheid en solidariteit’ te blijven kijken. ‘We moeten er met zijn allen voor zorgen dat klanten zoveel mogelijk te kiezen houden. De Vereende moet er echt voor de bijzondere risico’s zijn. Niet voor ‘gewone’ bedrijven die nergens meer terecht kunnen.”

Bron: FD