Evaluatie assurantiebelasting leidt niet tot wijzigingen

In opdracht van het ministerie van Financiën heeft Dinalogic het afgelopen half jaar een evaluatie uitgevoerd naar de assurantiebelasting in Nederland. In het onderzoek is in het bijzonder gekeken naar de geldende vrijstellingen voor schadeproducten. Volgens het kabinet is er nu geen aanleiding om aanpassingen door te voeren.

Dinalogic concludeert dat alle geldende vrijstellingen doelmatig zijn. Alleen bij transportverzekeringen zijn daar twijfels over, maar gezien de beperkte opbrengst en het internationale karakter van deze verzekeringen wil het kabinet deze vrijstelling handhaven. Dat geldt ook voor de andere vrijstellingen en het huidige tarief. Het rapport en de Kamerbrief zijn hier te vinden.

Input uit de sector

Het Verbond van Verzekeraars is actief betrokken geweest bij de evaluatie. Zo heeft het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) data aangeleverd en hebben er verschillende interviews plaatsgevonden met assurantiebelastingdeskundigen van verzekeraars. Het Verbond heeft de volgende punten benadrukt:

  • assurantiebelasting speelt een belangrijke rol bij de toegankelijkheid van verzekeringen;
  • handhaving van de huidige vrijstellingen;
  • aandacht voor complexiteit van de uitvoering bij samengestelde verzekeringen (zoals reis- en transportverzekeringen);
  • ruime implementatieperiode bij wijzigingen van tarief.

Het kabinet erkent de input van het Verbond en zegt toe dit mee te nemen bij eventuele toekomstige besluitvorming over tariefsaanpassingen.

Uitstel assurantiebelasting ook voor ondernemers en zzp-ers

Ondernemers en zzp’ers die in problemen zijn gekomen vanwege de coronacrisis kunnen ook voor de assurantiebelasting en nog enkelen andere belastingen uitstel van betaling krijgen. Ook versoepelt De Belastingdienst de aanvragen hiervoor en kunnen ondernemers langer dan drie maanden uitstel aanvragen.

Dit schrijft Hans Vijlbrief van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer waarin wordt beschreven hoe het tijdelijke uitstelbeleid verduidelijkt en versoepeld wordt. Het blijft wel belangrijk dat ondernemers op tijd aangifte doen en dat zij pas uitstel van betaling aanvragen nadat zij een (naheffings)aanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen

Uitstel tot 19 juni

Bedrijven konden al uitstel krijgen voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting/btw). Daar komen nu nog zeven bij: assurantiebelasting, verhuurdersheffing, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, kansspelbelasting, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Het uitstel geldt in elk geval tot 19 juni. Door de coronacrisis hebben veel ondernemers een acuut tekort aan financiële middelen. De nieuwe maatregelen ondersteunen de liquiditeitspositie van ondernemers.

Recent is een evaluatie uitgevoerd naar de assurantiebelasting in Nederland. In het onderzoek is in het bijzonder gekeken naar de geldende vrijstellingen voor schadeproducten. Volgens het kabinet is er nu geen aanleiding om aanpassingen door te voeren.

Bron Verzekeraars