Europees overzicht assurantiebelasting op verzekeringscontracten 2020

 Insurance Europe heeft haar jaarlijkse overzicht van assurantiebelastingen op verzekeringscontracten gepubliceerd. In de publicatie staan alle regels, tarieven en voorschriften van 28 Europese landen voor 2020, inclusief de belastingen op verzekeringspremies en de verschillende aangifte- en betalingsprocedures die gelden in de meeste Europese staten.

Belastingen op verzekeringscontracten en premies zijn gebruikelijk in Europa en variëren van land tot land. Ook kunnen verzekeringscontracten en premies in een land vallen onder een belastingregime, waaronder verzekeringspremies, zegelrechten of parafiscale belastingen en heffingen.


Het overzicht is gratis voor leden van het Verbond. Zij kunnen de publicatie ontvangen door een mail te sturen aan Dennis Heijnen, beleidsadviseur duurzaam beleggen bij het Verbond. Vervolgens ontvangen zij de code retour om de publicatie te downloaden.