EU-waakhond geeft groen licht voor fusie Allianz-Aviva in Polen

De Europese Commissie heeft geen ‘mededingingsbezwaren’ gesignaleerd in de overnameovereenkomst van 2,7 miljard euro tussen Allianz en Aviva voor de Poolse activiteiten van laatstgenoemde verzekeraar, die voor het eerst in maart van dit jaar werd bekendgemaakt.

De Britse verzekeraar Aviva heeft ermee ingestemd haar volledige belang in Aviva Poland aan Allianz te verkopen voor een bedrag van 2,5 miljard euro in contanten, waardoor het overgenomen bedrijf op 2,7 miljard euro wordt gewaardeerd.De Commissie heeft de transactie goedgekeurd op grond van de EU Merger Regulation en verklaarde dat de fusie “geen mededingingsbezwaren doet rijzen” op de markt.

De EC onderzocht de transactie op basis van verschillende factoren en concludeerde dat op alle betrokken markten ‘de gecombineerde marktaandelen van de partijen beperkt tot weing zijn’. Zij merkte op dat “verschillende andere gevestigde marktdeelnemers aanwezig zijn en in een positie zouden verkeren om mogelijke pogingen tot prijsverhogingen of afschermingsstrategieën door de gecombineerde entiteit na de fusie in te perken”.

Aviva biedt levens- en schadeverzekeringen, vermogensbeheer en pensioenen aan in Polen, alsook levensverzekeringen en pensioenen in Litouwen, terwijl de Santander Aviva Companies levens- en niet-levensverzekeringen aanbieden in Polen.De afstoting van Aviva Polen is de achtste transactie die Aviva in de afgelopen acht maanden heeft aangekondigd, en vormt het sluitstuk van de geplande heroriëntering van de portefeuille van de groep op haar ‘sterkste activiteiten’ in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Canada.

Voor Allianz betekent de overeenkomst een belangrijke stap om zijn verhaal van sterke winstgroei in de Midden- en Oost Europa(MOE) te versnellen en schaalvergroting in Polen – de grootste MOE-markt met 38 miljoen inwoners en een BBP van ongeveer 600 miljard dollar – te realiseren.Allianz biedt financiële diensten aan, voornamelijk op het gebied van levens- en schadeverzekeringen en vermogensbeheer, in meer dan 70 landen, met name in Europa.

Santander Polska biedt het volledige scala bankdiensten in Polen aan. Door de transactie verwacht Allianz zijn inkomsten op de Poolse verzekeringsmarkt te verdubbelen en een evenwichtige zakelijke mix tussen schade- en levensverzekeringen tot stand te brengen. Bovendien zullen het sterke netwerk van gebonden agenten en de langlopende joint venture met Santander op het gebied van bankverzekeren de distributiemogelijkheden en de marktpositie van Allianz versterken