ESMA-besluiten in verband met coronapandemie

Na overleg in ESMA-verband hebben de Europese financiële toezichthouders besloten marktpartijen tegemoet te komen in het licht van de aanhoudende uitdagingen als gevolg van de coronapandemie. Het betreffen maatregelen ten aanzien van het MiFIR ‘tick regime’ voor Systematic Internalisers (SI’s), de ESMA-consultaties en ‘call taping’ onder MiFID II.

ESMA heeft na constructief overleg hierover met de Europese financiële toezichthouders aparte verklaringen uitgebracht. Eerder besloten de Europese toezichthouders in ESMA-verband al de meldingsplicht voor short-sell-posities te verlagen van 0,2% naar 0,1% en een aantal deadlines op te schorten waaronder ten aanzien van SFTR.

Transparante en ordelijke markten behouden

ESMA-voorzitter Steven Maijoor: ‘De doelstelling van ESMA is om ordelijke en transparante markten te behouden aangezien deze essentieel zijn voor het functioneren van onze economie en ons financiële systeem, vooral onder de huidige zeer moeilijke omstandigheden. Transparante markten maken het immers mogelijk dat het proces van prijsvorming door nieuwe informatie doorgang kan blijven vinden. Bovendien bieden zij beleggers liquiditeit, waardoor zij portefeuilles weer in evenwicht kunnen brengen en contractuele verplichtingen kunnen nakomen. ESMA blijft, in coördinatie met nationale toezichthouders, de ontwikkelingen op de financiële markten als gevolg van de COVID-19-uitbraak nauwgezet volgen en is ze bereid haar bevoegdheden te gebruiken om de ordelijke werking van de markten te garanderen ten behoeve van beleggers en stabiliteit.

Uitstel nieuwe rapportageverplichting SFTR

Na overleg in ESMA-verband hebben de Europese financiële toezichthouders, in het licht van de aanhoudende uitdagingen als gevolg van de Coronapandemie, besloten de nieuwe rapportageverplichting voor securities financing transacties (SFTR) drie maanden uit te stellen. Deze verplichting zou eerst op 13 april van kracht worden. De Europese financiële toezichthouders, waaronder de AFM, hebben hierover na constructief overleg een verklaring uitgebracht.

De AFM volgt de ontwikkelingen op de financiële markten op de voet in het belang van stabiele en ordelijke financiële markten. De AFM werkt in nauw overleg samen met toezichthouders in binnen- en buitenland en staat in direct contact met handels- en marktpartijen.