ESL organiseert op 7 december a.s. A&V-Symposium: ‘Opzet en verzekerbare schade onder de aansprakelijkheidsverzekering: over onduidelijkheid, onaanvaardbaarheid en ontwikkelingen’

 

Op donderdag 7 december a.s. organiseert de Erasmus School of Law (ESL)  aan de  Erasmus Universiteit  in Rotterdam een symposium met als onderwerp:‘Opzet en verzekerbare schade onder de aansprakelijkheidsverzekering: over onduidelijkheid, onaanvaardbaarheid en ontwikkelingen’

Over de keuze van het thema, schrijven de organisatoren: “Na het arrest Aegon/Van der Linden hebben aansprakelijkheidsverzekeraars een nieuwe clausule geïntroduceerd: ‘De verzekering biedt geen dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde voor een schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten.’

Wie kijkt naar de huidige toepassing van de opzetclausule in aansprakelijkheidsverzekeringen stuit op de volgende dilemma’s en vragen: Waar eindigt slachtofferbescherming bij opzettelijk veroorzaakte schade? Is een opzetclausule een onaanvaardbaar beding in de zin van art. 6:248 BW? Biedt deze clausule de gewenste duidelijkheid over de grenzen waarbinnen opzettelijk veroorzaakte schade niet onder de aansprakelijkheidsverzekering is gedekt?  Kan het eenvoudiger (op B1-niveau)? Wat vindt de Opzetcommissie nieuwe stijl? Wordt de oplossing gezocht in een herfomulering van de polisredactie? Of gaat het verder en wordt de verzekeraar het recht ontnomen om zich op opzet te beroepen tegenover het slachtoffer? Of is de oplossing een alternatief vergoedingssysteem via  private verzekeringen?  Hierover wordt met de aanwezigen in debat gegaan.

Programma

Het programma van het middagsymposium ziet er als volgt uit:
13.00 uur: ontvangst
13.30 uur: Han Wansink – opening
13.45 uur: Chris van Dijk & Jonathan Overes (beiden advocaat Kennedy van der Laan): De opzetladder nader geduid en een visie op (een nieuwe invulling van) voorwaardelijk opzet’
14.15 uur: Peter Verbeek (senior raadsheer Gerechtshof Den Haag):  ‘De opzetclausule als onaanvaardbaar beding en art. 6:248 BW als poortwachter’
14.45 uur: Han Wansink – discussie
15.00 uur: pauze
15.30 uur: Berry Pasztjerik (advocaat Van Traa Advocaten): ‘Polisvoorwaarden op B1-niveau. Hoe ziet de opzetclausule er uit en vooral: wat doet de rechter daarmee?’
15.55 uur: Jan de Jongh (senior jurist schadeverzekeringen ASR): ‘De Opzetcommissie nieuwe stijl aan het woord” 
16.20 uur: Arlette Schijns (onderzoeker Vrije Universiteit): ‘Out of the box: de opzetuitsluiting exit?’
16.45 uur: Han Wansink – discussie en afronding
17.00 uur: borrel

Locatie, kosten, aanmelden 
Het seminar wordt gehouden in de Forumzaal, Expo- en Congrescentrum, Van der Goot Building (M) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, campus Woudestein, Burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam. De kosten bedragen €189,- per deelnemer (studenten en medewerkers EUR €40,-). Aanmelden voor het symposium kan door middel van het invullen van het inschrijvingsformulier via
https://www.esl.eur.nl/evenementen/gepland/symposium_av/