Erik Hartkoren in afscheidsinterview: Stoppen met CAR-tekening bij XL Catlin was grootste deceptie uit mijn loopbaan

 

“De grootste deceptie uit mijn loopbaan was de noodzaak om bij XL Catlin te moeten stoppen met de CAR-tekening vanwege de slechte resultaten. Puur cijfermatig gezien kon ik het besluit nog wel begrijpen, maar vanwege alles daar omheen was een andere, meer elegantere beslissing misschien wenselijker geweest.” Dat zegt Erik Hartkoren in een exit-interview in het binnenkort verschijnende digitale magazine van Risk & Business. Na 42 jaar neemt hij afscheid van de zakelijke verzekeringsbranche.

“We hebben hierdoor mensen moeten ontslaan en ook klanten moeten teleurstellen die ook andere risico’s bij ons verzekerd hadden. Er is door de leiding naar mijn mening geïsoleerd gekeken naar de CAR-tekening en hier rücksichtlos een streep door gezet, terwijl zowel de multi line– als de mono line-klanten misschien best bereid waren geweest een hogere premie voor de CAR-dekking te betalen. Van onze kant hebben wij de leiding met argumenten onderbouwd tegengas gegeven, maar men bleef helaas bij het eerder ingenomen standpunt.”

Gevraagd waar hij persoonlijk met de meeste voldoening op terugkijkt, noemt hij twee zaken: “Zo ben ik er vooral trots op dat ik samen met de leiding en mijn team ARC heb kunnen opzetten en uitbouwen tot een wereldwijd consultancybedrijf van formaat. Ik durf te stellen dat we met de bij ARC ontwikkelde methodieken destijds de markt ver vooruit waren. Daarnaast schenkt het mij persoonlijk veel voldoening dat wij als team bij XL een enorme boost aan de omzet hebben kunnen geven, die is verdubbeld gedurende mijn periode.”

Hartkoren ziet zeker toekomst voor de sector weggelegd. “Mits men in staat is adequaat in te spelen op en zich aan te passen aan de vele veranderingen die op de sector afkomen. Wie in staat is goed mee te bewegen met de veranderende markt, die heeft toekomst; zo niet, dan kan het wel eens heel lastig worden. Een andere voorwaarde voor succes zit in de factor mens. Mensen maken het verschil. Het gaat erom ervoor te zorgen dat de juiste man/vrouw op de juiste plek zit. Daarbij is het zaak continu zorg te dragen voor vers bloed in de organisatie en voor de oude garde noodzaak om tijdig de verantwoordelijkheden over te dragen aan de jongere generatie. Niet in de laatste plaats omdat zij goed kunnen omgaan met de technologische veranderingen, zowel in ons werk als in de wereld om ons heen.”

Van de zijde van de klant wordt geregeld kritiek geuit op de verzekeringsbranche en dan met name op de verzekerbaarheid van sommige risico’s. Hartkoren zegt daar op zich wel begrip voor te hebben. “Een onderneming wil een zo breed mogelijke afdekking van zijn bedrijfsrisico’s tegen zo min mogelijk kosten. Ik ben ervan overtuigd dat verzekeraars daarvoor begrip hebben en hen zoveel mogelijk tegemoet proberen te komen. Aan de andere kant moeten bedrijven zich realiseren ook verzekeraars ondernemingen zijn die rendement en winst willen maken om continuïteit te waarborgen en dus dat dat alles een prijs heeft. Krijgen zij niet de prijs die zij nodig achten, dan krijg je het gevaar zoals in de constructiemarkt dat verzekeraars zich uit dit segment terugtrekken en tekencapaciteit uit de markt verdwijnt. Een gezonde verzekeringsmarkt met gezonde verzekeraars is dan ook uiteindelijk ook in hun belang.”