Erasmus School of Law: Nieuwe editie Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering begin volgend jaar van start

 

De Erasmus School of Law (ESL) organiseert volgend jaar in de eerste vier maanden van 2018 een nieuwe editie van de succesvolle Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering, een verdiepende opleiding voor professionals in de schade- en verzekeringsbranche die hun kennis op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht willen verbreden en verdiepen. De Mastercourse bestaat uit zes bijeenkomsten waarbinnen hoorcolleges en actieve werkvormen worden afgewisseld en een tentamen.

Tijdens deze bijeenkomsten zal door middel van actuele voorbeelden de belangrijkste jurisprudentie worden toegelicht, waarbij steeds een koppeling zal worden gemaakt tussen theorie en praktijk. Deze koppeling, gecombineerd met de huiswerkopdrachten, maakt dat de cursist actief met de stof bezig is en blijft. De Mastercourse is ontstaan na verzoeken uit de praktijk gezien de succesvolle master Aansprakelijkheid en Verzekering.  Deze master is in 2016 en 2017 uitgeroepen tot Topopleiding.

Inhoud:

De Mastercourse bestaat uit zes bijeenkomsten. Na de vijfde bijeenkomst zal er een schriftelijk tentamen worden afgenomen. Tijdens de zesde bijeenkomsten zullen de certificaten worden uitgereikt. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

  1. Verdieping aansprakelijkheidsrecht: Tijdens deze eerste bijeenkomst zullen onder andere de onderwerpen onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, het onderscheid tussen aansprakelijkheid en dekkingsplicht en de verschillende grondslagen van aansprakelijk aan de orde komen;
  2. Verdieping verzekeringsrecht: Gedurende de tweede bijeenkomst passeren onder meer de onderwerpen meldings- en informatieplicht van schade, beredding, schadevaststelling, de rol van de expert, erkennen van dekking en voorbehoud van rechten door de verzekeraar en dekking van kosten van rechtsbijstand (bij aansprakelijkheidsverzekering) aan de verzekerde de revue;
  3. Causaliteit: In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan vaststelling (bewijs) van causaliteit zowel in het aansprakelijkheidsrecht als in verzekeringsverhoudingen, alsmede aan de reikwijdte van causaliteit (toerekening);
  1. Schade: Tijdens deze vierde bijeenkomst wordt dieper ingegaan op het schadebegrip in het aansprakelijkheidsrecht en dekkingsvragen. Er zal eveneens aandacht worden besteed aan het opstellen van een expertiserapport en de vaststellingsovereenkomst;
  2. Verzekering, Privacy en Omgang: In deze bijeenkomst zal het onderwerp fraude centraal staat. Er zal in worden gegaan op de normen die nageleefd dienen te worden voor een zorgvuldige afwikkeling van een fraudezaak en de vraag wie de kosten van het fraudeonderzoek van de verzekeraar draagt. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de (on)bruikbaarheid van onrechtmatige verkregen bewijs in de civiele procedure en de verwerking van persoonsgegevens door verzekeraars. Ook zullen vragen aan bod komen zoals welke registers er zijn, wanneer de verzekerde erin komt en hoe de verzekerde daar weer uitkomt. Ten slotte zal het onderscheid tussen feitenonderzoek en persoonlijk onderzoek (bijvoorbeeld door een detective) worden behandeld.
  3. Actualiteiten Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht: Tijdens deze laatste bijeenkomst zullen een aantal actualiteiten worden behandeld en zullen de certificaten (eventueel in aanwezigheid van collega’s) worden uitgereikt.

(Hoofd)docenten

De mastercourse kent twee hoofddocenten: prof. mr. Siewert Lindenbergh
(Hoogleraar Privaatrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam) en prof. mr. Mop van Tiggele-van der Velde (Hoogleraar Verzekeringsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam). De overige docenten zijn: mr. Mélanie van Ardenne-Dick (juridisch adviseur Research & Development bij Aon), mr. Tjitske Cieremans (Advocaat, mede-oprichter en partner bij VanNiekerkCieremans), mr. Chris van Dijk (advocaat en partner bij Kennedy van der Laan), mr. Arthur van Hoey Smith (advocaat, mede-oprichter en partner bij V&A Advocaten), mr. Gerrit Hulsbergen (senior consultant, oprichter en partner bij Pi-Advice), mr. Eric van Niekerk (advocaat, mede-oprichter en partner bij VanNiekerkCieremans),  mr. Natalie Vloemans (advocaat en partner bij Ploum Lodder Princen)  en mr. drs. Ilona van der Zalm (docent, promovendus en onderzoeker bij Erasmus Universiteit Rotterdam).

Zes bijeenkomsten

De Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering  bestaat uit zes inhoudelijke bijeenkomsten en een tentamen. De bijeenkomsten worden gehouden op Campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze beginnen alle om 15.30 uur en duren tot 20.00 uur. De  zes cursusdata zijn: 15 januari, 5 februari, 12 februari, 5 maart, 19 maart en 9 april. Het tentamen vindt plaats op 3 april in de ochtend.

Wanneer de deelnemers de Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering met goed gevolg afronden, ontvangen zij een certificaat van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De kosten voor de Mastercourse Aansprakelijkheid en Verzekering, bestaande uit zes inhoudelijke bijeenkomsten inclusief diner, het tentamen en de literatuur, bedragen € 2.995,-.

Voor meer informatie en aanmelden ga naar www.mastercourseaenv.nl