Eis opdrachtgevers leidend bij keuze ZZP’ers voor aansprakelijkheidsverzekering

 ZZP’ers in de bouw, zelfstandige specialisten bedrijfsbeheer en zelfstandige sociaal werkers verzekeren zich vaker tegen zakelijke aansprakelijkheidsrisico’s. Ruim een derde (35,6%) van de aanvragen voor een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering kwam van deze drie beroepsgroepen: ZZP’ers in de bouw (17,5%), specialisten bedrijfsbeheer (10,5%) en sociaal werkers (7, 6%).Dit blijkt uit onderzoek van Aansprakelijkheidsverzekering ZZP, onderdeel van Lancyr Verzekeringen, waarbij 2.158 verzekeringsaanvragen uit 2017 van ZZP’ers werden onderzocht en gekoppeld aan CBS-data.

De bouw, bedrijfsbeheer en sociaal werk zijn volgens Lansier beroepsgroepen waar de opdrachtgever een aansprakelijkheidsverzekering doorgaans verplicht stelt. ’’Beroepsgroepen die wel goed verzekerd zijn, hebben vaak grotere opdrachtgevers vanuit de bouw, gemeenten en grotere bedrijven, zoals banken. Dit zijn opdrachtgevers die van hun opdrachtnemers eisen dat zij zakelijk verzekerd zijn tegen de risico’s van aansprakelijkheid’’, aldus Eliab Salamony van Lancyr.

AVB, BAV of beide

ZZP’ers meestal hebben in de meeste gevallen alleen een Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) heeft aangevraagd (76%), terwijl bijna eenzesde (16%) kiest voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en 7% beide polissen.  Binnen de bouw (94%), bedrijfsbeheer (71%) en sociaal werk (76%) wordt de AVB ook het vaakst aangevraagd. De BAV vertegenwoordigt over alle onderzochte aanvragen 16%. Binnen de bouw is dit percentage 5%, binnen bedrijfsbeheer 17% en binnen sociaal werk 5%.

Juristen vragen het vaakste een BAV aan (56%), 20% een AVB en 15% beide. Managers in de zakelijke en administratieve dienstverlening dekken zich het vaakst in tegen het risico van aansprakelijkheid: 44% via een BAB, 22% middels een AVB eb 33% door beide polissen.

“Het is goed dat men vaak kiest voor een AVB’, concludeert Salamony. ‘Opdrachtgevers zijn vaak te laks in het eisen van een AVB of BAV omdat ze de gevolgen niet inzien, of denken dat hun eigen verzekering al dekking biedt. Overheden en grotere bouwbedrijven zijn hier wel scherp op.” Opdrachtgevers moeten volgens hem daarnaast eisen dat de premie een jaar vooruit is betaald om te voorkomen dat de ZZP’ers niet verzekerd zijn. Snelheid is voor de aanvrager en opdrachtgever van essentieel belang, en wij merken vaak wanneer een opdrachtgever bepaalde eisen stelt, dat er veel haast is geboden bij het aanvraag- en acceptatieproces. De opdrachtnemer wil immers zo snel mogelijk aan het werk.

In het onderzoek is de mate van verzekeringsaanvragen ook vergelijken met het aandeel van beroepsgroepen in het totaal aantal ZZP’ers. Daaruit blijkt dat verzekeringsraad bij de beroepsgroepen sociaal werkers (+ 487%), elektriciens en elektronicamonteurs (+417%), beveiligingsmedewerkers (+ 336%), vakspecialisten gezondheidzorg (+ 229%) en ZZP’ers in de verzorgende beroepen (+ 212%) hoger ligt dan hun marktaandeel onder de zelfstandigen zonder personeel. Bij de volgende beroepsgroepen ligt de verzekeringsraad juist ver onder het aandeel in het totaal aantal ZZP’ers: bestuurders voertuigen en bedienend personeel (min 32%), verzorging (w.o. kapsters, min 37%), schoonmakers (min 57%), leiders kinderopvang (min 72%), voedselverwerkende beroepen (min 84%).  Het zijn vooral beroepsgroepen waar vaker buitenshuis wordt gewerkt die zich vaker verzekeren tegen het risico van aansprakelijkheid,

zzpAlle resultaten, zoals opvallende beroepsgroepen, zijn terug te vinden op de onderzoekspagina: https://www.aansprakelijkheidsverzekeringzzp.nl/pers/zzp-onderzoek-zakelijke-verzekeringen-2018/