EIOPA wijst verzekeraars en intermediairs op consumentenbelangen

De European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) roept verzekeraars en intermediairs in een verklaring op een aantal principes te (blijven) hanteren tijdens de coronacrisis. Verzekeraars moeten volgens de Europese toezichthouder belangen van consumenten bewaken en hen, onder meer, duidelijk en tijdig informeren over de dekking van hun polissen en eventuele noodmaatregelen die zij hebben genomen. Verder vraagt EIOPA hun onder andere om flexibel om te gaan met de interpretatie van verzekeringscontracten en om de Product Oversight and Governance (POG-) standaarden te blijven hanteren.

EIOPA wijst verzekeraars er tegelijk ook op dat ze moeten beseffen dat afwijken van polisvoorwaarden consequenties kan hebben voor hun solvabiliteit en daardoor uiteindelijk voor de bescherming van de polishouders.