Eiopa onderzocht Failures & near misses’ in verzekeringsland

Eiopa, de Europese  Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EAVB) heeft haar tweede verslag “Failures and near misses in insurance” gepubliceerd, dat nu in totaal 219 relevante gevallen uit de Europese verzekeringssector omvat.

In het verslag wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende maatregelen die door verzekeraars en nationale bevoegde autoriteiten (NMA’s) zijn genomen tijdens de herstel- en afwikkelingsfase van faillissementen en ‘bijna-fiasco’s’. De databank die aan het verslag ten grondslag ligt, bundelt waardevolle informatie over het effect van de diverse uitgevoerde maatregelen, die dienen om de kennis van de toezichthouders op het gebied van faalpreventie en de beperking van eventuele schades te verbeteren.

The report takes stock of the most common courses of action taken by insurers and national

In de analyse wordt ook gekeken naar grensoverschrijdende kwesties en wordt geconcludeerd dat, hoewel deze slechts een klein aantal van de tot dusver gemelde faillissementen uitmaken, de schade voor verzekeringsnemers zich vaker lijken voor te doen dan bij binnenlandse verzekeringsfiasco’s.De bevindingen van het verslag ondersteunen de standpunten van de EAVB over de noodzaak van een gemeenschappelijk herstel- en afwikkelingskader op EU-niveau en van een minimale harmonisatie binnen het netwerk van nationale verzekeringsgarantiestelsels om de gevolgen van faillissementen tot een minimum te beperken en de verzekeringnemers beter te beschermen.