EIOPA lanceert zijn verzekeringsstresstest voor 2021 met 44 deelnemers

De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) heeft haar stresstest voor verzekeringen in 2021 voor de Europese verzekeringsmarkt gelanceerd. Stresstests voor verzekeringen beoordelen de veerkracht van de Europese verzekeringsmarkt in geval van ongunstige financiële en economische omstandigheden en identificeren de kwetsbaarheden van de markt.

De stresstest voor 2021 richt zich op een langdurig COVID-19-scenario – in een lower for longer’ renteklimaat. Het scenario, ontwikkeld in samenwerking met de European Systemic Risk Board (ESRB), zal de impact beoordelen van de economische gevolgen van de COVID-19 pandemie, die het vertrouwen wereldwijd aantasten en de economische krimp verlengen. De stresstest zal zowel de impact op het kapitaal als op de liquiditeitspositie van de betrokken ondernemingen evalueren.

De doelstellingen van de stresstest 2021 zijn:

1.              De veerkracht beoordelen van deelnemers tegen ongunstige scenario’s vanuit een kapitaal- en liquiditeitsperspectief om toezichthouders te informeren over de vraag of de verzekeraars bestand zijn tegen ernstige maar aannemelijke schokken;

2.              Mogelijke aanbevelingen aan de sector te overwegen en toezichthouders in staat te stellen met verzekeraars in gesprek te gaan over mogelijke herstelmaatregelen;

3.              De microprudentiële beoordeling aanvullen met de inschatting van mogelijke overloopeffecten vanuit de verzekeringssector als gevolg van wijdverbreide reacties op de voorgeschreven schokken;

4.              De oefening in 2021 omvat 44 Europese (her) verzekeringsondernemingen: de bedrijven werden geselecteerd op basis van omvang, EU-brede marktdekking, gevoerde business lines (leven- en schadebedrijf), aantal vertegenwoordigde rechtsgebieden en ten tweede lokale marktdekking. In totaal beslaat de doelsteekproef, die in samenwerking met de nationale bevoegde autoriteiten is opgesteld, 75% van de Europese Economische Ruimte op basis van de totale activa in Solvency II.

EIOPA voert nu een vraag- en antwoordproces uit om de deelnemers verdere verduidelijkingen te geven. De resultaten van de stresstest zijn gepland voor publicatie in december 2021.

Peter Braumüller, vicevoorzitter van EIOPA, zegt: “Deze stresstest is van bijzonder belang omdat deze de veerkracht beoordeelt van de solvabiliteits- en liquiditeitsposities van de Europese verzekeraars tegen een ongunstig scenario dat zich zou kunnen voordoen in de nasleep van een economische crisis en in een periode van grote onzekerheid. Het scenario weerspiegelt ernstige maar plausibele schokken en zal resultaten opleveren die licht werpen op de veerkracht van de Europese verzekeringssector. De oefening mag echter niet worden beschouwd als een oefening die al dan niet geslaagd is