Eiopa dringt er bij de Europese verzekeringssector op aan om de voorbereidingen voor de Brexit af te ronden

De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) heeft de verzekeringssector in Europa opgeroepen de voorbereidingen met betrekking tot de Brexit voor het einde van de Britse overgangsperiode op 31 december 2020 af te ronden. “De verzekeringssector moet erop voorbereid zijn dat verzekeringsondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk en Gibraltar na de Brexit moeten worden aangemerkt als ‘ondernemingen uit derde landen’ en niet langer meer profiteren van de Solvency II-vergunning om diensten te verlenen in de EU”, aldus Eiopa.

Aan het einde van het jaar zullen de EU-wetten niet langer van toepassing zijn op het VK, inclusief de Solvency II-richtlijn en de richtlijn inzake verzekeringsdistributie (IDD). Eiopa geeft aan dat er andere juridische gevolgen zijn met betrekking tot verzekeringscontracten, disclosure  van verzekeringen en groepstoezicht waarmee rekening moet worden gehouden.

“Eiopa dringt er bij de verzekeringssector op aan om de voorbereidingen af ​​te ronden en geschikte en realistische noodplannen uit te voeren vóór het einde van de Britse overgangsperiode. Eiopa verwacht met name dat (her) verzekeringsondernemingen maatregelen hebben getroffen om te voorkomen dat verzekeringsactiviteiten zonder vergunning kunnen worden ondernomen en daarmee de continuïteit van de dienstverlening van grensoverschrijdende activiteiten te waarborgen, zoals gespecificeerd in het advies van Eiopa van 2017, om de schade voor polishouders en begunstigden tot een minimu te beperken”, aldus Eiopa.

Eiopa herinnerde verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen ook aan hun plicht om klanten te informeren over de mogelijke gevolgen van de terugtrekking van het VK uit de EU voor verzekeringsovereenkomsten. Daarnaast gaf de Europese verzekerigsautoriteit aan dat het de voorbereidingen van de sector en in het bijzonder de ontwikkeling en uitvoering van noodplannen zal blijven volgen.

Het voegde eraan toe: “De eerder overeengekomen memoranda of understanding over samenwerking en informatie-uitwisseling, gesloten door Eiopa en alle nationale bevoegde autoriteiten van de Europese Economische Ruimte met bevoegdheden in de verzekeringssector, met de Bank of England in haar hoedanigheid van Prudential Regulation Authority en de Financial Conduct Authority van het VK, blijft geldig en treedt in werking op de datum waarop de Europese verdragen en secundaire wetgeving niet langer van toepassing zijn in het VK.”