Eerste nummer VAST Magazine ziet levenslicht

Op 15 januari jl. werd het online kennisplatform Verzekeringsrecht, Aansprakelijkheid, Schade en Toezicht (VAST) gelanceerd. Afgelopen woensdag,  precies drie maanden later, zag VAST Magazine het licht. Dit is het eerste exemplaar van de driemaandelijkse bundeling van de blogs, noten, praktijkartikelen en wetenschappelijke publicaties op het online kennisplatform vast-online.nl.

VAST staat voor Verzekeringsrecht, Aansprakelijkheid, Schade en Toezicht, de vier rechtsgebieden en sectoren waarin de beoogde VAST-lezers werkzaam zijn. VAST wordt een online-informatiebron met verschillende vormen van voor VAST-lezers adequate informatie, die regelmatig wordt gebundeld in een ‘gemakkelijk doorzoekbaar’ magazine in pdf-formaat.

De oorsprong van deze online-informatiebron ligt volgens de initiatiefnemers in  het inmiddels opgeheven Tijdschrift Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht in de Praktijk (TAV), dat door zijn lezers erg werd gewaardeerd. “De praktijkgerichtheid van de artikelen sprak hen aan. De vele verwijzingen naar TAV-artikelen in wetenschappelijk publicaties én in conclusies van advocaten-generaal onderstrepen de kwaliteit van deze artikelen.” VAST richt zich op advocaten en op juristen en anderen, die werkzaam zijn bij een advocatenkantoor, de rechterlijke macht, een universiteit of in het bedrijfsleven – meer in het bijzonder bij een bank, een verzekeraar, gevolmachtigd agent of verzekeringstussenpersoon – en te maken hebben met het verzekeringsrecht, het aansprakelijkheidsrecht, schade of toezicht.

VAST biedt hun informatie in verschillende vormen: blogs, annotaties bij jurisprudentie, praktijkgerichte artikelen én wetenschappelijke artikelen. “De artikelen zijn van hoogwaardige kwaliteit en bieden oplossingen voor vraagstukken waarmee VAST-lezers worden geconfronteerd in hun dagelijkse praktijk”, aldus hoofdredacteur  Cees de Jong bij de start.  De redactie van VAST bestaat naast voormalige TAV-redactieleden uit enkele nieuw aangetrokken redactieleden die beschikken over een grondige kennis van en brede praktijkervaring met het aansprakelijkheids- en/of verzekeringsrecht.  “Blogs, annotaties en artikelen worden geschreven door vakspecialisten. Dat kunnen redactieleden zijn, maar ook in de praktijk gewortelde auteurs die zich als ‘VASTe’ medewerker gecommitteerd hebben om regelmatig bijdragen te leveren.”

(Proef)abonnement

Een abonnement kost € 299 exclusief 21% BTW per jaar en geeft toegang tot (het archief) van blogs, noten, praktijkgerichte – en academische artikelen. Bij de start is een gratis proefabonnement mogelijk voor een periode van zes weken. Dit proefabonnement wordt na zes weken automatisch omgezet in een jaarabonnement. Wie dat niet wil, kan voor de termijn is verstreken via een mail aan marc@madlex.online het abonnement beëindigen. Voor meer info en aanmelden: https://www.vast-online.nl/, Of bel met Marc : Tel: 070-3338737

1e magazine gratis voor lezers Risk & Business

Voor de lezers van deze nieuwsbrief is het eerste, ruim 150 pagina’s tellende nummer van VAST Magazine gratis beschikbaar:  file:///C:/Users/Jan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MZ2R623Z/VAST%20Magazine%202020Q1.pdf