Eén op de drie Nederlanders bereid extra premie te betalen voor mensen met aangeboren chronische ziekte

Ongeveer één op de drie consumenten is bereid vijf procent extra premie te betalen om mensen met een aangeboren chronische ziekte te helpen aan een betaalbare levensverzekering. Dat blijkt uit een onderzoek van de vergelijkingssite Independer dat in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars is verricht.

Van 8 mei tot en met 13 juni kregen bezoekers van de vergelijkingssite, die op zoek waren naar een overlijdensrisicoverzekering (ORV), een extra optie aangeboden. Op de vraag of je vrijwillig vijf procent extra premie wil betalen voor mensen met een aangeboren chronische ziekte, zei 31% ja. “Een interessant resultaat,” vindt Jos Schaffers van het Verbond. “We weten dat mensen doorgaans niet snel klikken op extra keuzeopties als ze een product afsluiten. Dan is 31% best veel. De resultaten van dit onderzoek passen bij onze bestaande initiatieven wat betreft de verzekerbaarheid van mensen met een chronische ziekte. Zo kijken we bijvoorbeeld samen met patiëntenorganisaties naar welke risico’s een ziekte met zich meebrengt. Met dit onderzoek in de hand kunnen we nu kijken of we de verzekerbaarheid van mensen die een hoger risico lopen, verder kunnen verbeteren.”

Wetenschappelijk onderzoek

Het onderzoek van Independer volgt op een eerder wetenschappelijk onderzoek waarbij aan de hand van een consumentenpanel de bereidheid tot solidariteit is onderzocht bij verschillende soorten producten. Uit het CentERdata-onderzoek blijkt dat de deelnemers zelfs een nog grotere bereidheid hadden om mee te betalen aan premies van kwetsbare groepen mensen: tussen de 45 en 71% koos voor de optie mee te betalen aan een overlijdensrisicoverzekering en/of autoverzekering. Omdat de onderzoekers de sociaal wenselijke antwoorden niet helemaal konden uitsluiten, is deze test bij Independer uitgezet.

Solidariteit

In het nu uitgevoerde onderzoek wordt de consument er extra bewust van gemaakt dat solidariteit – risico’s delen met elkaar – de kern van verzekeren is. Bij elke verzekering is de verzekerde solidair met de andere verzekerden. De solidariteitsgedachte wordt versterkt als de consument de keuze krijgt een klein beetje extra te betalen voor moeilijk verzekerbare groepen. Dat een aanzienlijk deel van de consumenten hier daadwerkelijk voor kiest, biedt mogelijkheden om moeilijk verzekerbare groepen ook via deze weg te helpen.

Verder overleg

“De komende periode gaan we na welke oplossingsrichtingen er mogelijk zijn”, aldus Schaffers. “Hoe zorg je ervoor dat als er straks echt voor deze specifieke groep extra premie wordt betaald, dit inderdaad bij hen terecht komt? Welke groepen zijn het beste geholpen met een extra bijdrage in de premie?”