Een derde van de beroepsbevolking denkt dat financiële sector de wet vaker overtreedt dan andere sectoren

Een derde van de beroepsbevolking denkt dat de wet in de financiële sector vaker wordt overtreden dan in andere sectoren. Dat blijkt uit onderzoek van financieel detacheerder FBD onder 1.032 respondenten. “Een reden voor dit soort overtredingen zou de grote concurrentie tussen de financiële dienstverleners kunnen zijn. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat 31,1% van de werkende Nederlanders van mening is dat meer concurrentie in de financiële sector ertoe leidt dat organisaties zich minder aantrekken van wet- en regelgeving”

“Concurrentie mag echter nooit een reden zijn om niet te voldoen aan wet- en regelgeving“, zegt Henk Kelder, algemeen directeur van FBD. “Sinds de crisis is er steeds meer aandacht voor wet- en regelgeving en het toezicht hierop binnen de financiële sector. Als bedrijven hier geen budgetten voor vrij maken, leidt dit onherroepelijk tot nóg hogere kosten op de lange termijn. Kijk maar naar de boetes en schikkingen binnen de bankensector van de laatste tijd: die lopen op tot honderden miljoenen euro’s. Met name kleine financiële instellingen die hier niet op tijd mee aan de slag zijn gegaan lopen het risico dat zo’n schikking het einde van het bedrijf betekent”, aldus Kelder, volgens wie door de verschillende witwasschandalen de financiële sector opnieuw een behoorlijke deuk heeft opgelopen.

Liever winst dan naleving wet- en regelgeving

Niet alleen concurrentie leidt volgens  het onderzoek  financiële instellingen af van het voldoen aan wet- en regelgeving. Ook de hang naar winst zou weleens van invloed kunnen zijn op het tekortschietende karakter van compliance in de financiële sector. In de perceptie van werkend Nederland is dit zeker het geval. Maar liefst 54,2 % van de ondervraagden is namelijk van mening dat organisaties in de financiële sector winst maken belangrijker vinden dan het volgen van bestaande wetten en regels en 52,8% van de werkende Nederlanders is van mening dat hun collega’s in de financiële sector wetsovertredingen goed verborgen kunnen houden.Werkenden van zestig jaar en ouder zijn met 68,1% het meest sceptisch over de drijfveren van financiële instellingen

Vertrouwen

Henk Kelder, algemeen directeur van FBD: “Om het vertrouwen van het publiek niet verder te beschamen zouden financiële instellingen nog duidelijker moeten maken wat ze allemaal al doen aan compliance. Er gebeurt gelukkig al veel, maar het moet en kan nog veel beter.” Zo is meer dan de helft van de Nederlandse beroepsbevolking van mening dat bedrijven in de financiële sector wetsovertredingen goed verborgen weten te houden. Mannen zijn beduidend vaker dan vrouwen die mening toegedaan. Met name de oudere, mannelijke werknemers wantrouwen financiële instellingen wanneer het aankomt op het transparant zijn over wetsovertredingen: 77% tegen ca 60% bij 30- tot 60-jarigen en 53% van de ’30 minners’.

Dát bedrijven in de financiële sector de wet vaker overtreden dan organisaties uit andere branches, staat voor meer dan een derde van de Nederlanders als een paal boven water. Geografisch gezien is  men in de Randstad het meest positief is over de financiële sector. Op de vraag ‘ik denk dat de wet in de financiële sector vaker wordt overtreden dan in andere sectoren’ antwoordt 29% met eens; In Oost-Nederland is dat 33%, in Noord-Nederland 38% en in Zuid-Nederland 39%.

Toenemende concurrentie                                                                                                                

Een mogelijke oorzaak voor dit gebrekkig ‘voldoen’ aan wet- en regelgeving ligt in de toenemende concurrentie binnen de financiële sector, aldus het onderzoek. . De ‘huisbankier’ is verleden tijd: aangezien fintechs ook steeds meer taken overnemen, wordt de concurrentiestrijd binnen de financiële branche steeds heftiger. Met de  stelling ‘Ik denk dat meer concurrentie in de financiële sector ertoe leidt dat organisaties zich minder aantrekken van wet- en regelgeving’  is 37% van de respondenten uit Noord-Nederland het eens, 33% van die uit zowel Oost- als Zuid-Nederland en 29% van de westerlingen.

Elk bedrijf wil winst maken, maar veel Nederlanders zijn van mening dat dit streven voor veel financiële instellingen nog vóór wet- en regelgeving gaat. Opnieuw blijken de oudere werkende mannen het meest wantrouwend jegens de financiële instellingen: 68% , terwijl dat bij de andere leeftijdscategorieën tussen de 50 en 57% ligt. Vrouwen zijn die mening minder vaak toegedaan: tussen de 39% (40- à 49-jarigen) en 51% (30- tot 39-jarigen).