DUPI Underwriting Agencies benoemt een nieuwe directeur en zes adjunct-directeuren

 In een brief aan de relaties schrijft Managing Director Anton Cornel  dat DUPI Underwriting Agencies  de komende jaren wil gebruiken om de diverse portefeuilles gestaag en verantwoord verder op te bouwen met een ijzersterk team, zodat we in de toekomst doortastend kunnen blijven verzekeren. “ Wij vinden het nu binnen deze groei van DUPI Underwriting Agencies passen om te investeren in de volgende DUPI generatie. Bovendien is het, om de continuïteit van DUPI in de toekomst te kunnen blijven waarborgen, van belang dat we onze organisatie op de meest efficiënte en verantwoorde manier inrichten. “

Concreet betekent dit dat de business lines Marine en P&I zijn samengevoegd, zodat de collega’s beter op elkaar ingespeeld zijn en dat niet alleen zijzelf, maar óók de onze verzekeringsproducten, elkaar versterken. Dit heeft geleid tot de volgende benoemingen: Mark Kouwenberg  als  Adjunct Directeur Marine Cargo, Stefan de Rooij als  Adjunct Directeur Marine Hull, Bert Scheper als Adjunct Directeur P&I en Charterers Liability en Anneke Kooiman  als Adjunct Directeur Verzekeringstechniek Marine. Emiel Paaij is, in de rol van Underwriting Director Marine/P&I, verantwoordelijk voor deze business line.

Daarnaast kondigt DUPI de volgende benoemingen aan:Robin Adriaansen als  Adjunct Directeur CAR/Engineering, Bernadette Bode als  Adjunct Directeur Casualty en Caroline Barendregt als  Director Claims.

Mark Kouwenberg (40) werkt sinds 2015 op de Marine afdeling van DUPI Underwriting Agencies en is per 1-1-2022 benoemd tot Associate Director Marine Cargo. Hij heeft daarvoor onder meer ervaring opgedaan bij HDI als Senior Underwriter Marine Cargo en Van Lanschot Chabot als Specialist Motorrijtuigen & Transport.


Stefan de Rooij (35) begon als Senior Underwriter Marine in 2019 bij DUPI Underwriting Agencies. Daarvoor heeft hij acht jaar bij HDI gewerkt in diverse functies op de Afdeling Transport. Per 1-1-2022 is hij benoemd tot Associate Director Marine Hull.

Bert Scheper (54) is per 1-1-2022Associate Director P&I and Charterers Liability en heeft in diverse management functies gewerkt bij onder meer MS Amlin, RaetsMarine Insurance en Fortis Corporate Insurance. Sinds 2020 is hij werkzaam voor DUPI Underwriting Agencies.

Anneke Kooiman heeft meer dan 45 jaar ervaring in de transportverzekeringssector. Zo werkte zij in diverse management functies bij Nationale Nederlanden, Delta Lloyfd en HDI. Sinds 2021 is zij verbonden an DUPI en per 1-1-2022 is zij benoemd tot Marine Technical Associate Director. Anneke is bovendien als Vice Chair onderdeel van het Executive Committee van de International Union of Marine Insurance. Ook is ze voorzitter van het Platform Transport van het Verbond van Verzekeraars.

Robin Adriaansen (33) is in 2018 begonnen bij DUPI Underwriting Agencies op de Afdeling CAR/Engineering, waar hij per 1-1-2022 benoemd is tot Associate Director CAR/Engineering. Daarvoor heeft hij acht jaar gewerkt in diverse functies bij Aon.

Bernadette Bode (36) is in 2019 als Senior Underwriter Casualty begonnen bij DUPI. Daarvoor heeft zij ervaring opgedaan bij Zurich Insurance, HDI en Young Insurance Nederland. Per 1-1-2022 is zij benoemd tot Associate Director Casualty.

Caroline Barendregt (38) is in 2021 begonnen bij DUPI als Manager Claims. Per 1-1-2022 is zij benoemd tot Director Claims. Caroline is afkomstig van Starstone Insurance waar zij 7 jaar gewerkt heeft.