DUPI heeft ambitieuze groeiplannen: “We willen op alle fronten een nog meer toonaangevende marktspeler zijn”  

 

In vier jaar tijd is het dienstenpalet van het van oudsher marine- en P&I-bedrijf volmacht- en intermediairbedrijf DUPI uitgebreid met CAR/engineering en (beroeps)aansprakelijkheid en is de omzet met ongeveer driekwart toegenomen. In een interview in het deze week verschijnende magazine van Risk & Business ontvouwen commercieel directeur Anton Cornel en Reinier Jansen hun ambitieuze plannen. “We willen behalve op het gebied van marine en P&I ook in onze nieuwe markten CAR/engineering en bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid uitgroeien tot een prominente, leidende verzekeraar en daarmee een betrouwbare gespreks- en businesspartner zijn voor onze makelaars en hun klanten.”

De afgelopen vier jaar heeft DUPI de omzet zien toenemen van 40 miljoen euro tot ca. 70 miljoen euro. Zo is de omzet uit marine-verzekeringen met de helft gegroeid tot ca 45 miljoen euro en is de P&I/charterers’ liability tekening opgelopen naar ca 10 miljoen euro. Door de nieuwe omzet uit de CAR/engineering-tekening is daar sindsdien ca. 15 miljoen euro bijgekomen, terwijl de omzet van de in feite nog in de kinderschoenen staande aansprakelijkheidsportefeuille inmiddels ongeveer een half miljoen euro bedraagt. De premieomzet in de makelaardijtak is stabiel gebleven rond de 20 miljoen euro.  Hoewel groei zeker geen doel op zich is, verwacht DUPI  de omzet binnen vijf jaar met ongeveer de helft te vergroten en in elk geval boven de 100 miljoen euro uit te komen.  “Daarvan blijft de hoofdmoot – 50 à 60 miljoen euro – uit de marine-tekening komen, ca 25 miljoen euro uit CAR/engineering, 10 tot 15 miljoen euro uit P&I/charterers’ liability en ongeveer 10 miljoen euro uit aansprakelijkheid.”

Het volmacht- en intermediairbedrijf denkt DUPI daarbij vooral gebruik te kunnen maken van de ‘gaten’ die de laatste tijd in de markt zijn ontstaan. “Met name op het gebied van CAR/engineering is de spoeling dunner geworden doordat verzekeraars er een behoudender acceptatiebeleid op nahouden en enkele (prominente) spelers zich zelfs geheel of gedeeltelijk uit dit segment hebben teruggetrokken.  En dat terwijl de markt juist aantrekt. Er wordt de laatste tijd juist veel geïnvesteerd in infrastructuur, woning- en utiliteitsbouw.” Kansen ziet DUPI ook in het buiten de vaste hokjes en silo’s  denken door oplossingen te bieden die juist over de branchegrenzen heen gaan. “Insluiten in plaats van uitsluiten en meedenken in plaats van tegendenken, dat is ons credo.  n onze optiek is in principe elk risico verzekerbaar. We zeggen dan ook nooit bij voorbaat ‘nee’ tegen een risico dat wordt aangeboden Dat wil niet zeggen dat we elk risico ook daadwerkelijk accepteren, maar onze insteek is de makelaar en zijn klant altijd een oplossing te bieden door de juiste combinatie van prijs, condities en riskmanagement. We durven te stellen op dat punt onderscheidend te zijn.”