DUPI breidt werkgebied uit met Property door overname brandportefeuille Canopius

DUPI Group heeft het werkgebied verder uitgebreid met Property. Hiervoor neemt het per 1 januari a.s. de brandportefeuille van Canopius overgenomen In een toelichting schrijft DUPI Group voortdurend op zoek te zijn naar kansen en mogelijkheden in de markt om haar Underwriting-activiteiten uit te breiden. “Het team van DUPI Underwriting Agencies (DUA) werkt dagelijks aan haar ambitie om klanten oplossingen te bieden die over de traditionele grenzen van de verzekeringsmarkt heen gaan.”

In aanvulling op de Charterer’s Liability/P&I en de Marine Practice werd eind 2015 de CAR/Engineering Practice gelanceerd (DUPI Engineering Insurance) en eind 2017 de AVB/PI Practice (DUPI Casualty Insurance). “Sinds medio dit jaar oriënteert DUPI zich op een verdere verbreding van haar underwriting-activiteiten met Property. Enerzijds vanwege de mogelijkheid om te voorzien in een behoefte bij makelaars en klanten, anderzijds als logische aansluiting bij de succesvolle CAR/Engineering Practice. Wij zijn er dan ook trots op om per 1 januari 2019 onze Property Practice aan te kunnen kondigen: DUPI Property Insurance. Onder dit merk zullen wij een Nederlandse, voornamelijk binnenlandse brandportefeuille ontwikkelen. De eerste stap die wij hebben kunnen zetten is de overname van de Brandportefeuille (in de markt ook wel bekend als ‘Property Dutch Domestic’) en een deel van het Brand-team van Canopius B.V. per 1 januari 2019.’

Canopius B.V. staat al sinds 1988 onder diverse namen garant voor continuïteit en service als volmachtbedrijf in de Nederlandse en internationale co-assurantiemarkt. Sinds 2015 is Canopius een onderdeel van Canopius UK, een top 10-Lloyds verzekeraar, met kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zwitserland, Bermuda, Singapore en de Verenigde Staten. Canopius is gespecialiseerd in Brand, Renewable Energy en Japanese Interests. Eerder dit jaar informeerde Canopius de markt dat zij vanwege de resultaten in de internationale Brandtekening helaas genoodzaakt was om de Brand portefeuille in Nederland met ingang van 2019 te beëindigen. “Indachtig het commitment van Canopius aan continuïteit en service is zij op zoek gegaan naar een oplossing voor de Brand portefeuille en voor het Canopius Brandteam in Nederland.”

Bestaande contracten

Per 1 januari 2019 onderschrijft de volmachtgever van Canopius, te weten Canopius Syndicate 4444, alle bestaande langjarige contracten en alle bestaande 12-maands contracten via DUA als ondergevolmachtigde van Canopius. Overigens zal, in verband met de Brexit, vanaf 1 januari 2019 de capaciteitsverstrekker Lloyds Brussel zijn, oftewel concreet ‘Canopius B.V. namens Lloyds Insurance Company SA te Brussel, herverzekerd naar Canopius Syndicaat 4444’.

DUPI Underwriting Agencies is in gesprek met Canopius Syndicate 4444 en met een nieuwe risicodrager (minimaal S&P ‘A’ rated) om in het eerste kwartaal van 2019 deze bestaande contracten op individuele basis tussentijds om te zetten van risicodrager Canopius Syndicate 4444 naar de nieuwe risicodrager. Dit betreft een transactie tussen risicodragers die voor de makelaars en de klanten tot zo min mogelijk overlast mag leiden.DUA is ook in gesprek met deze nieuwe risicodrager om namens haar nieuwe Brandverzekeringen te onderschrijven in Nederland en verwacht op korte termijn, doch uiterlijk voor 1 april 2019, hier meer duidelijkheid over te kunnen verschaffen.

Brandteam

Kees van Ravenhorst (links), Steven van Oostrum (midden) en Miriam Haan (onder)zullen per 1 januari 2019 de overstap naar DUA maken. Gezamenlijk blijven zij de Brandportefeuille onderschrijven, de schades behandelen en de administratie beheren. Kees van Ravenhorst blijft als Manager Underwriting Brand eindverantwoordelijk voor de Brand portefeuille. Kees zal rapporteren aan Anton Cornel in zijn functie als Managing Director van DUA. Met de komst van dit ervaren team, gecombineerd met de al aanwezige expertise bij DUA, is volgens Canopius en DUA de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd.

Vooralsnog blijft het Brandteam werkzaam op het kantoor van Canopius in Eurocenter II aan de Barbara Strozzilaan in Amsterdam. In de loop van het eerste kwartaal van 2019 zal het team verhuizen naar het DUPI-kantoor aan de Amsterdamse Herengracht.