Duitsland: Aanzienlijk meer schadeuitkeringen bij bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen

De zogenaamde bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een belangrijke bescherming voor managers. De uitkeringen zijn in 2020 meer gestegen dan de premies, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de Duitse Verzekeringsbond (GDV).

Verzekeraars hebben vorig jaar aanzienlijk meer schadevergoedingen uitgekeerd in verband met bestuurdersaansprakelijkheid dan in het jaar daarvoor. “De claims bij D&O verzekeringen stijgen sneller dan de premie-inkomsten”, zegt GDV chief executive Jörg Asmussen. “Terwijl de premies met ruim negen procent stegen tot 335 miljoen euro, namen de uitkeringen met 14% toe. Onder de streep staan aanzienlijke verliezen als gevolg van de steeds groter wordende aansprakelijkheidsrisico’s voor bestuurders en commissarissen,” aldus Asmussen.De schadequote beliep 110%. De bruto-uitgaven voor verzekeringsclaims na afwikkeling waren dus aanzienlijk hoger dan de verdiende brutopremies.

“Na een faillissement worden bestuurders en directieleden niet zelden geconfronteerd met miljoenenclaims,” zegt Asmussen. De afgelopen jaren zijn de plichten voor managers van zelfs financieel gezonde bedrijven verder toegenomen: “Ook op het gebied van compliance blijft de lijst met plichten voor managers groeien: de volgende hoofdstukken zijn de Supply Chain Act en de verplichting voor alle bedrijven met 50 of meer werknemers om een klokkenluidersregeling op te zetten.”

Tabelle: Beiträge, Leistungen und Schadenquoten in der D&O-Versicherung

Inländisches Direktgeschäft der GDV-Mitgliedsunternehmen*

Jahr Beiträge1 Leistungen2 Schadenquote nach Abwicklung3
in Mio. EUR Veränderung ggü. Vorjahr4 in Mio. EUR Veränderung ggü. Vorjahr4
2020 335 9,2% 281 14,0% 110,0%
2019 262 10,1% 233 -2,2% 85,3%
2018 247 5,6% 252 25,0% 112,9%
2017 233 -10,2% 203 -27,7% 85,3%
2016 259 3,3% 281 3,4% 99,1%