Duits Verbond GDV: verzekerde overstromingsschade in Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts geraamd op 4 tot 5 miljard euro

De overstromingsschade in Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Paltz van vorige week  die bij onze oosterburen de calamiteitennaam ‘Bernd’ heeft meegekregen, is nu al de grootste en meest verwoestende calamiteit sinds 2002 toen in augustus van dat jaar overstromingen voor 4,65 miljard euro aan schade met zich meebracht. Volgens een eerste schatting van het Duitse Verbond van Verzekeraars GDV zal de schadelast van ‘Bernd’ tussen de vier en vijf miljard euro uitkomen.De evaluatie door de verzekeraars loopt nog. Een bijgewerkte schaderaming volgt in de komende week.

De watersnoodramp vorige week in Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts veroorzaakt door het lagedrukgebied ‘Bernd’” veroorzaakte volgens voorlopige schattingen miljarden schade. “We rekenen momenteel op verzekerde schade van 4 tot 5 miljard euro”, zegt Jörg Asmussen, algemeen directeur van de Duitse verzekeraarsorganisatie GDV. “De schade is waarschijnlijk nog groter dan die van de overstroming van augustus 2002 van 4,65 miljard euro. ‘Bernd’ is dus een van de meest verwoestende stormen in het recente verleden”, zegt Asmussen.

De schade in Saksen en Beieren is nog niet meegenomen in deze eerste schatting. De vernielde infrastructuur bemoeilijkt communicatie en inspectie van de schade ter plaatse. De verzekeraars evalueren de gebeurtenissen nog. De vereniging maakte een bijgewerkte schaderaming bekend voor de stormen van juli voor de komende week.

Meest beschadigde jaar sinds 2002

“In het algemeen zou dit jaar met stormen, overstromingen, hevige regen en hagel het meest schadelijke jaar moeten zijn sinds 2002”, zegt Asmussen. De verzekerde stormschade was toen 10,9 miljard euro. Zware regen en hagel zorgden in juni al voor een geschat verzekerd verlies van 1,7 miljard euro.

Volgens Asmussen werken de verzekeraars al dagen onder volledige druk aan de schadebeoordeling en afwikkeling in de getroffen gebieden: “We doen er alles aan om pragmatisch en efficiënt te helpen, zodat de schadeclaims van onze klanten snel en eenvoudig kunnen worden afgehandeld. Mijn gedachten zijn bij de mensen die familieleden en vrienden hebben verloren en bij degenen die vrezen voor hun bezittingen.”

Verplichte verzekering

Asmussen wilde niet reageren op het debat over de verplichte verzekering tegen natuurrampen. “We verwerpen het als een individueel instrument omdat het de prikkel wegneemt om jezelf te beschermen tegen overstromingen en andere extreme weersrisico’s”, zegt Asmussen. De verplichte verzekering kon de kosten van het gebrek aan aanpassing aan de klimaatverandering niet dragen. “In het beste geval zou het zinvol zijn als het zou worden geïntegreerd in een nieuw totaalconcept voor gebieds- en gebouwplanning en rampenbestrijding.”

Met het oog op de noodhulp bij overstromingen waartoe besloten is door de federale overheid, zegt Asmussen: “De schade die nu is ontstaan, gaat de zelfhulpcapaciteiten van de gemeenten en districten ver te boven. Om de acute nood te lenigen, is het zinvol om noodhulp uit te keren.”

Verzekeringsgraad

Vrijwel alle woongebouwen in het hele land zijn beveiligd tegen storm en hagel. Slechts 46% van de huiseigenaren heeft echter bescherming tegen andere natuurlijke gevaren, zoals zware regenval en overstromingen. “Het is verheugend dat bijna de helft van de eigenaren van gebouwen nu is beschermd tegen andere natuurlijke gevaren. Maar voor de anderen moeten ze hun verzekeringsdekking herzien en aanpassen”, aldus Asmussen.

Om huiseigenaren bewust te maken van de gevaren van natuurrampen, biedt de GDV de “Natural Hazard Check” aan. Op het online platform kunnen eigenaren en huurders van onroerend goed te weten komen welke schade slecht weer in het verleden heeft veroorzaakt aan hun woonplaats en zo hun individuele risico beter kunnen inschatten.