Duits Verbond GDV verhoogt raming overstromingsschade tot 4,5 à 5,5 miljard euro

Na de overstromingsramp van midden juli heeft het Duitse Verbond van Verzekeraars GDV zijn voorlopige schaderaming naar boven bijgesteld. Naast de schades in Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen omvat deze raming nu ook cijfers van andere getroffen deelstaten, waaronder Beieren en Saksen. “Wij gaan nu uit van verzekerde schades tussen de 4,5 en 5,5 miljard euro”, aldus Jörg Asmussen, algemeen directeur bij het GDV.

In een eerste raming had de verzekeraarsorganisatie alleen voor Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen een orde van grootte van vier à vijf miljard euro opgegeven. Nu heeft het GDV een groot deel van de schade geregistreerd die het lagedrukgebied ‘Bernd’ van 13 tot en met 18 juli 2021 heeft aangericht. Volgens de studie waren Beieren en Saksen goed voor vijf tot tien procent van de totale schade. Van de resterende schade werd ongeveer tweederde veroorzaakt in Rijnland-Palts en eenderde in Noordrijn-Westfalen.

Ongeveer 40.000 motorvoertuigen beschadigd of vernield

“Volgens de bijgewerkte schaderaming zijn ongeveer 40.000 motorvoertuigen door de overstromingen beschadigd of vernield”, aldus Asmussen. “Het verzekerde schadebedrag  voor autoverzekeraars ligt rond de 200 miljoen euro en voor transportverzekeraars rond de 100 miljoen euro.” Ook verschillende grote verzekerde schades, elk in de orde van grootte van tweecijferig miljoen euro, hebben een impact.

 “Over het geheel genomen zal dit jaar, met stormen, overstromingen, zware regenval en hagel, waarschijnlijk het schadelijkste jaar sinds 2002 worden,” zei Asmussen. Op dat moment bedroeg de verzekerde stormschade 10,9 miljard euro. In juni hadden zware regenval en hagel reeds een verzekerd schadebedrag van naar schatting 1,7 miljard euro veroorzaakt.

Asmussen kondigde aan dat de schadecijfers voortdurend zouden worden bijgewerkt. “Het kan echter nog weken duren voordat er meer gedetailleerde gegevens beschikbaar zijn. Voorlopig hebben claims en snelle eerste betalingen voorrang op gedetailleerde schadestatistieken”, aldus de GDV-directeur.