Drukbezochte relatiemiddag VGA Verzekeringen geheel in teken van de binnenkort operationele Noord/Zuidlijn

Het architectonisch bijzondere EYE Filmmuseum, gelegen aan de oevers van het Amsterdamse IJ, vormde afgelopen dinsdagmiddag (3 juli jl.) het prachtige decor van de tweejaarlijkse relatiemiddag van VGA Verzekeringen, het verzekeringsbedrijf van de gemeente Amsterdam. Ruim 130 relaties waren afgekomen op de bijeenkomst, die geheel in het teken stond van de Noord/Zuidlijn. Bij de bouw van dit bijzondere project, dat in totaal 15 jaar heeft geduurd, is VGA Verzekeringen van meet af aan nauw betrokken geweest bij de verzekering, schaderegeling en riskmanagement. Op 22 juli a.s. wordt de  NoordZuid-lijn, een traject  van 9,8 kilometer van Amsterdam Noord naar Station WTC/Zuid  waarvan 8 kilometer onder de stad door, officieel in gebruik genomen. De gehele metrorit duurt 16 minuten en er zijn acht stations.

Graag had VGA haar relaties de primeur van een metrorit gegund, maar dat programma-onderdeel kon op het laatste moment geen doorgang vinden. Desalniettemin kregen de aanwezigen een meer dan goed beeld van dit bijzondere en niet van risico’s ontblote bouwproject, waarbij onder meer gebruik werd gemaakt van de destijds nog niet vaak in ons land toegepaste tunnelboringen. Ten eerste stond Mirjam Heijnen, directeur VGA Verzekeringen, in haar welkomstwoord stil bij  het verzekeringsaspect. “Vóór 2000 leek de gewenste CAR-verzekering rond te komen, maar nadat de bouw  was uitgesteld zag de wereld, de verzekeringsmarkt incluis, er na nine eleven  compleet anders uit. We zijn toen de bouw gestart zonder verzekering, maar in 2005 kwamen we via een aannemer er achter dat Lloyd’s wel het (aansprakelijkheids)risico van tunnelboringen verzekerde. Toen deze rond was kwam de bouwverzekering op de Nederlandse co-assurantiemarkt  met in totaal vijf risicodragers ook vrij snel tot stand”, aldus Heijnen, die verder wees op de belangrijke rol die het speciaal voor dit project opgezette Schadebureau Noord/Zuidlijn heeft vervuld bij de schaderegeling en voorlichting aan burgers en ondernemers. “De ervaringen zijn dermate positief dat we het bureau in stand houden waardoor het ook voor andere infrastructurele projecten kan worden gebruikt.”

Open en eerlijk

Vervolgens sprak Hoite Detmar, directeur Noord/Zuidlijn van de gemeente Amsterdam,  op een verrassend open en eerlijke manier over de ontwikkeling van de Noord/Zuidlijn. Daarbij schuwde hij niet de moeilijke momenten te belichten, die zich vooral in de beginfase hebben voorgedaan. “De eerste jaren van de bouw waren niet bepaald gelukkig en achteraf  gezien zijn we misschien wel te snel van start gegaan”, aldus Detmar, die onder meer wees op de ontstane vertraging, de overlast voor omwonenden (w.o verzakkingen in de Vijzelgracht), de  overschrijding van het budget – van 1,4 naar 3,1 miljard euro – en de te positieve communicatie richting burgers en ondernemers”, aldus Detmar, volgens wie vanuit het gemeentebestuur op een gegeven moment zelfs de vraag ‘doorgaan of stoppen? werd gesteld.

De speciaal hiervoor ingestelde Commissie Veerman kwam tot de conclusie om door te gaan met enkele aanpassingen  in de aanpak en doelstellingen. Zoals geen verdere vertraging, geen verdere budgetoverschrijding, een meer klantvriendelijke manier van omgaan met schadeclaims volgens het principe van ‘de omgekeerde’schadelast  en een betere communicatie met de burgers (o.a. meer inspraak). Zo werden burgers beter geïnformeerd over de daadwerkelijke risico’s, zoals een lekkage in damwand, het opbarsten van de bodem van de bouwkuip, het vrijkomen van ammoniak uit de installaties,  een brand in of het instorten van de bouwkuip en een explosie door gassen.

Ook Detmar had lovende woorden in petto voor het Schadebureau Noord/Zuidlijn. Vanwege de in zijn ogen onconventionele en pragmatische aanpak, de reeds genoemde omgekeerde bewijslast en de persoonlijke benadering,  die volgens hem hoog werd gewaardeerd. “Er is geen hausse aan claims geweest en de nauwe samenwerking met het omgevingsmanagement en projectcommunoicatie hebben de effectiviteit versterkt en de slagkracht vergroot”, aldus Detmar, die de vondst van 700.000 archeologische voorwerpen als ‘positieve bijvangst’ van de Noord/Zuidlijn noemde.

Digitale disruptie

In zijn lezing trok keynote-speaker Christiaan Kromme, trendwatcher, ‘futurist’ en auteur van het boek ‘Humanification – Go Digital, Stay Human – de parallellen tussen de ontwikkelingsgolven die zich hebben voorgedaan in zowel de biologie als de technologie: interactie, infrastructuur, informatie, instinct, imitatie, intelligentie  en verbeelding (imagination).  Er komt volgens hem een vloedgolf van digitale disruptie op ons af. “Technologie is de lijm die mensen verbindt.” Daarbij zei hij voor de toekomst te geloven  in een ‘zwermorganisatie’, waarbij bedrijven en organisaties zich als een collectief van allerlei individuen zullen manifesteren.  Hij sloot zijn presentatie af met een viertal ‘boodschappen: Go digital Stay human, omarm nieuwe technologieën, blijf je focussen op menselijke behoeften en gedrag en think big, start small. “Innovatie kun je niet opleggen.”

Na een humoristische optreden van ‘Duitser’ Hans Schmidt, het alter ego van  cabaretier Pieter de Rijk,  over onder meer de karakteristieke verschillen tussen Nederlanders en onze Oosterburen, vond aan het IJ onder een heerlijk zomerzonnetje een geanimeerde netwerkborrel plaats. In 2010 staat de volgende relatiemiddag van de VGA op het programma, ongetwijfeld weer op een locatie in thuishaven Amsterdam.