DNB:Doorlopend aandacht voor insurtech

DNB doet in 2019 vervolgonderzoek om tot een toezichtaanpak te komen die aansluit bij de mogelijkheden en risico’s van insurtech.

Eind 2018 heeft DNB een kleine selectie van verzekeraars geïnterviewd over insurtechontwikkelingen. De opgedane inzichten uit de individuele interviews en eerdere onderzoeken vormen input voor het themaonderzoek in 2019.

DNB constateert op basis van de interviews dat verzekeraars hun strategie met betrekking tot technologische ontwikkelingen verder hebben geconcretiseerd en de implementatie daarvan via digitalisering en data-analyses hebben ingezet, met als doel de verhoging van de kostenefficiëntie en verbetering van de ‘customer journey’. Ook ziet DNB dat verzekeraars verder nadenken over het uitbreiden van de dienstverlening door nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, hoewel hiervan nog geen grote commerciële successen zichtbaar zijn.

Vervolgonderzoek

DNB wil bereiken dat verzekeraars de kansen en risico’s ten aanzien van technologische ontwikkelingen aantoonbaar in beeld hebben en dat zij strategische besluiten aangaande technologische ontwikkelingen kunnen onderbouwen en implementeren. Hiertoe zal in het themaonderzoek in 2019 onder andere aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van een toezichtaanpak die aansluit bij de mogelijkheden en risico’s van insurtech.

In het tweede kwartaal doet DNB een uitvraag onder de kleine- en middelgrote verzekeraars om te inventariseren op welke wijze zij insurtech betrekken in de strategie en bedrijfsvoering. Voor de grote verzekeraars zal het gesprek worden voortgezet via de accounttoezichthouders. Naar verwachting volgt in het derde of vierde kwartaal een uitvraag op een specifiek deelonderwerp. Hierbij wordt waar mogelijk wordt aangesloten bij EIOPA-initiatieven.

Samenwerking EIOPA en Verbond

Ook EIOPA heeft aandacht voor insurtech. DNB neemt deel aan de EIOPA Insurtech Taskforce. In 2019 publiceert EIOPA de resultaten van het onderzoek naar big data van 2018. Ook het Verbond van Verzekeraars is actief op het gebied van insurtech. Het Verbond onderzoekt mogelijke implicaties voor beleid c.q. wet- en regelgeving. Daarnaast organiseert het Verbond bijeenkomsten voor verzekeraars en insurtechs over actuele thema’s. DNB heeft het Verbond aangehaakt voor het onderzoek naar insurtech in 2019. De contacten met EIOPA en het Verbond dragen bij aan de aanscherping van het onderzoek en voorkomt overlap met andere onderzoeken.