DNB wil meer inzicht in risicobeheersing volmachten door schadeverzekeraars

DNB wil meer inzicht krijgen in de mate waarin de (uitbestedings)risico’s van het volmachtkanaal worden beheerst door de verzekeraars. Dat schrijft de toezichthouder in haar deze week verschenen ‘Nieuwsbrief Verzekeren’.

Daarin schrijft DNB onder meer: “Het aantal volmachtkantoren neemt af, maar het premievolume op schadeverzekeringen in de volmachtmarkt neemt toe. Naar verwachting zet deze ontwikkeling zich door en neemt het marktaandeel van de volmachten verder toe. Naarmate de verzekeraar meer taken aan volmachthouders uitbesteedt, nemen de afhankelijkheid en dus het risico voor de verzekeraar toe. Een volmachtconstructie betreft immers de meest verregaande vorm van uitbesteding, waarbij de verzekeraar als risicodrager verantwoordelijk blijft voor de uitbestede werkzaamheden.”

Herziening normenkader uit 2013

DNB start met de herziening van het normenkader dat in 2013 als leidraad fungeerde voor het onderzoek naar de risicobeheersing van de volmachtportefeuille door verzekeraars. DNB zal dit kader actualiseren en in lijn brengen met de Solvency II-regelgeving. Hierin neemt DNB ook de in 2018 gepubliceerde good practices voor uitbesteding mee. Daarbovenop zal DNB voorbeelden van beheersingsmaatregelen delen.

In deze actualiseringsslag betrekt DNB ook de sector, die de afgelopen jaren verschillende activiteiten op dit terrein heeft ondernomen. Zo heeft het Verbond van Verzekeraars afgelopen december een position paper uitgebracht om een duurzame volmachtketen te bewerkstelligen. Ter bevordering van de samenwerking tussen de verzekeraars en de gevolmachtigd agenten is eind 2017 het Accountantsprotocol Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten geïntroduceerd als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gevolmachtigd agent en volmachtgever.

Self-assessment

In het najaar zal DNB circa vijftien schadeverzekeraars verzoeken een self-assessment uit te voeren. DNB verwacht op deze manier inzicht te krijgen in de mate waarin de (uitbestedings)risico’s van het volmachtkanaal worden beheerst door de verzekeraars in kwestie. Hiermee krijgt DNB eveneens een beter beeld van de volmachtmarkt en de rol van verzekeraars.

Een gevolmachtigd agent dient te beschikken over een vergunning van de AFM. DNB zal in dat kader haar werkzaamheden periodiek afstemmen met de AFM.