DNB wil kansen technologische innovatie faciliteren én oog houden voor nieuwe risico’s

 

Foto DNB

DNB heeft in 2017 onderzoek uitgevoerd naar technologische innovatie in de verzekeringssector (insurtech). Daarbij heeft DNB met consultants, academici en non-profitorganisaties van gedachten gewisseld over de kansen en risico’s. Vervolgens heeft DNB gesproken met dertien verzekeraars over de kansen en risico’s waarop zij inspelen. In een speciale rondetafelsessie op 2 november jl. hebben DNB en de sector de bevindingen op hoofdlijnen besproken.

Technologische innovatie blijkt bij alle verzekeraars top of mind, stelt DNB. “Zij doen pilots en hebben innovatieagenda’s op het gebied van data-analyses, customer journey en kostenefficiëntie. Hiermee zien we dat verzekeraars insurtech vooral benaderen als een aanvulling op het huidige bedrijfsmodel. Op middellange termijn leidt insurtech naar verwachting tot een fragmentatie van de waardeketen en een disruptie van het verdienmodel.”

DNB signaleert daarnaast dat veel verzekeraars hun strategische opties nog open houden en terughoudend zijn met het doorvoeren van fundamentele veranderingen in hun bedrijfsmodel. Meest genoemde randvoorwaarden voor effectieve innovatie zijn: visie en commitment van het topmanagement, verandervermogen en executiekracht, samenwerking in partnerships en voldoende schaalgrootte.

Innovatie

DNB wil de kansen van insurtech faciliteren én oog houden voor nieuwe risico’s op het vlak van strategie, operationele en IT-risico’s en gedrag, cultuur en governance. Concrete voorbeelden van aandachtsgebieden hierbij zijn: de toekomstbestendigheid van het bedrijfsmodel, cybersecurity, toepassing van algoritmes en verandervermogen. Naast dit toezicht op technologische innovatie gaat DNB in haar toezicht beter gebruikmaken van de grotere beschikbaarheid van steeds meer en verfijndere data. Mede ter ondersteuning van deze doelstelling start DNB per 1 januari 2018 een nieuw expertisecentrum Data en Bedrijfsvoering binnen de divisie Toezicht Verzekeraars.

In 2018 vervolgt DNB het onderzoek met risicomitigerende acties die nodig zijn om te borgen dat de sector ook op de middellange en lange termijn op een passende wijze omgaat met insurtech-ontwikkelingen.