DNB: toezichtskosten verzekeraars dalen maar die voor resolutie nemen toe

De tarieven voor de kosten van toezicht dalen ten opzichte van 2020. Maar de tarieven voor de kosten van resolutie nemen toe ten opzichte van vorig jaar,neldt de DNB in haar nieuwsbrief Verzekeren van deze maand.

Op 4 juni 2021 publiceerde het ministerie van Financiën de Regeling bekostiging financieel toezicht 2021. In deze Regeling zijn onder meer de tarieven vastgesteld voor het toezicht op én resolutie van verzekeraars. Schade- en levensverzekeraars, herverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars krijgen in 2020 te maken met een forse daling van het variabele tarief voor het toezicht.Het te heffen bedrag voor verzekeraars gaat met 23% omlaag, ondanks het feit dat de begroting voor het toezicht op verzekeraars is toegenomen. Dit komt met name door het eenmalige effect van de forse nacalculatie over 2019 die in de tarieven 2020 is verwerkt. Daarnaast zijn de kosten over 2020 lager uitgekomen dan begroot en dat wordt in 2021 met deze sector verrekend.

Kosten toezicht Zorgverzekeraars

Voor zorgverzekeraars is er een sterke daling van 62% van het te heffen bedrag. Dit wordt aan de ene kant veroorzaakt door een daling van de begroting in 2021 ten opzichte van 2020 en aan de andere kant door de onderschrijding van de begroting in 2020 met EUR 1,8 miljoen die in 2021 met de zorgverzekeraars wordt verrekend. Opgemerkt wordt dat het tarief voor 2021 in belangrijke mate wordt gedrukt door het genoemde eenmalige effect van de nacalculatie over 2020.

Kosten Resolutie autoriteit alle verzekeraars

In 2021 stijgt het te heffen bedrag voor resolutie verzekeraars met 2,2 miljoen euro tot 5,8 miljoen euro. Dit is nagenoeg geheel het gevolg van de toegenomen begroting. Het te heffen bedrag wordt geheven via een basisbedrag van 100 euro en daarboven op een variabel tarief gebaseerd op de omvang van de Technische voorziening ultimo 2020 (lineaire functie). De omvang van de heffingsgrondslag (technische voorziening) stijgt met ruim 10%. Het basisbedrag blijft gelijk en het variabele tarief stijgt van 9,36 euro naar 13,84 euro per 1 miljoen euro Technische voorziening

Foto DNBMBijster