DNB roept pensioenfondsen op tijdig in gesprek te gaan met Britse beleggingsdienstverleners

DNB roept pensioenfondsen op om – voor zover nog niet gedaan – tijdig met Britse beleggingsdienstverleners in gesprek te gaan en de benodigde acties in gang te zetten, om te voorkomen dat per 1 januari 2021 knelpunten in de dienstverlening ontstaan.

Met ingang van 1 januari 2021 eindigt de overgangsperiode na de Brexit. Vooralsnog is geen akkoord bereikt tussen de EU en het VK over de vormgeving van de toekomstige relatie vanaf 2021. Ook met een akkoord, is echter de verwachting dat veel Britse dienstverleners niet langer hun EU-klanten grensoverschrijdend kunnen bedienen op de manier zoals zij gewend zijn. 

Zo staat in een recente Kamerbrief [zie hier] dat het kabinet vooralsnog geen noodzaak ziet om een (tijdelijke) vrijstelling voor dienstverlening door in het VK gevestigde beleggingsondernemingen, alsnog in werking te laten treden na 2020. Ook de Europese Commissie kondigde recent aan de komende periode geen equivalentiebesluit op dit terrein te publiceren [zie hier]

Dit betekent dat Britse dienstverleners – zonder het nemen van aanvullende maatregelen – veel van hun diensten na 2020 niet meer kunnen verlenen aan Nederlandse professionele klanten, waaronder pensioenfondsen. Dit geldt bijvoorbeeld voor beleggingsdienstverlening gerelateerd aan doorlopende niet-geclearde OTC-derivatencontracten. Uit data van DNB blijkt dat de derivatenblootstellingen van Nederlandse professionele partijen op Britse tegenpartijen – ondanks een recente afname – nog steeds groot zijn. Het overgrote deel van deze Nederlandse partijen bestaat uit financiële instellingen, waaronder pensioenfondsen. 

Gezien deze ontwikkelingen, roept DNB pensioenfondsen op om – voor zover nog niet gedaan – tijdig met Britse beleggingsdienstverleners in gesprek te gaan om te voorkomen dat per 1 januari 2021 knelpunten in de dienstverlening ontstaan. Het is daarbij van belang om te verifiëren dat Britse beleggingsdienstverleners per 2021 de juiste vergunningen hebben om diensten aan Nederlandse professionele klanten te kunnen blijven verlenen, bijvoorbeeld door (derivaten)contracten over te zetten naar de EU-entiteiten van Britse dienstverleners.