DNB publiceert good practice uitbesteding

DNB heeft de definitieve good practice Uitbesteding voor verzekeraars gepubliceerd. De good practice zet de relevante wet- en regelgeving voor de uitbesteding door verzekeraars op een rij. Het geeft een aantal voorbeelden, good practices, over hoe een verzekeraar invulling kan geven aan die regelgeving.
De good practice is gebaseerd op het eerdere DNB-onderzoek naar de uitbesteding door verzekeraars. De resultaten van dit onderzoek heeft DNB eerder in een aparte sectorbrief gecommuniceerd: zie Open Boek Toezicht voor meer informatie.
Consultatie

DNB heeft een conceptversie van de good practice geconsulteerd. Naar aanleiding van de consultatiereacties heeft DNB onder andere de volgende aanpassingen gedaan:

  • verduidelijking van het onderscheid tussen wettelijke eisen en good practices
  • aanvullende criteria voor de materialiteitsassessment opgenomen
  • benadrukken dat niet alle voorbeelden bij alle verzekeraars toepasbaar zijn vanwege proportionaliteit
  • verduidelijking van de voorbeelden van onderuitbesteding.

Naast deze aanpassingen heeft DNB suggesties verwerkt voor het verduidelijken of toevoegen van een voorbeeld.

DNB gaat ervan uit dat verzekeraars hun eigen uitbestedingsprocessen tegen het licht houden met behulp van de onderzoeksbevindingen en deze good practices.

Terug naar de nieu