DNB: private equity welkom bij verzekeraars

Private-equitypartijen zijn logische kopers van Nederlandse levensverzekeraars, zegt Olaf Sleijpen, divisiedirecteur verzekeraars bij De Nederlandsche Bank (DNB) in gesprek met het FD.De toezichthouder ziet wel enkele risico’s voor polishouders, maar is per saldo positief.

Met deze uitspraak zet DNB de deur open voor meer overnames van verzekeraars door private equity. Drie weken geleden won Athora, gesteund door private-equitypartij Apollo, de overnamestrijd om verzekeraar Vivat, het voormalige Reaal. De beurskoersen van andere verzekeraars stegen op de dag van bekendmaking.

Jarenlang leken Nederlandse levensverzekeraars, waarin voor €322 miljard aan polisgeld zit, onaantrekkelijk. De markt twijfelde ook of private equity wel door de strenge ballotage van DNB zou komen.D

‘Ik vind de koersstijgingen positief’, zegt Sleijpen. ‘Waar lang werd gedacht dat de Nederlandse markt voor levensverzekeringen op sterven na dood is, blijkt er toch interesse.’ Levensverzekeraars hebben door de lange looptijd van de polissen veel last van de lage rente. De polisgelden staan lang vast en leveren nu minder op. Bovendien worden er steeds minder nieuwe polissen verkocht, terwijl toezichtkosten juist zijn gestegen.

De toezichthouder, die private equity een ‘gerespecteerd fenomeen in de Nederlandse economie’ noemt, ziet wel risico’s voor polishouders, die hij niet allemaal kan tegenhouden. ‘Ik weet dat je goed moet opletten bij private equity’, zegt hij. De divisiedirecteur van DNB kan bijvoorbeeld geen garanties geven dat gekochte Nederlandse polissen onder Nederlands toezicht blijven vallen. Nieuwe eigenaren kunnen ze naar een Europees land brengen waar het toezicht minder streng is. Dat zijn volgens hem een ‘terechte zorg’.

Bron FD