DNB geeft Vivat reprimande voor lakse screening op terrorisme

Vivat heeft een tik op de vingers gekregen van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) omdat de verzekeraar zijn interne controlesystemen om terrorismefinanciering te voorkomen al jaren niet op orde heeft. Dat blijkt uit een brief van DNB die het FD heeft ingezien. Vivat, het bedrijf achter de merken Zwitserleven, Reaal en Actiam, moet vrezen voor een sanctie als het niet snel verbeteringen doorvoert, meldt het FD.

Ondanks herhaalde waarschuwingen schiet de verzekeraar volgens DNB op sommige vlakken ‘ernstig tekort’ bij het toetsen of klanten of andere relaties op sanctielijsten staan. “Onduidelijk is zelfs of alle relaties wel zijn gescreend.” Dat moet volgens de Sanctiewet gebeuren en dus zou Vivat in overtreding kunnen zijn.  Vivat zegt in een reactie tegen het FD dat het bedrijf ‘zich maximaal inzet om aan deze wet- en regelgeving te voldoen’ en dat het onderzoek van DNB nog loopt en nog’ onderwerp is van gesprek’.  

Een van de verwijten van DNB is dat Vivat niet regelmatig controleert wie de uiteindelijk belanghebbende is aan de klantzijde. Dat kan een gevaar zijn bij ingewikkeldeverzekeringsconstructies van transporten naar hoogrisicolanden. Maar het gevaar kan ook ontstaan in de schadeportefeuille van verzekeraars. Zo zijn er in Spanje gevallen bekend van Syriëgangers die schadeclaims indienden voor verzonnen auto-ongelukken om snel aan geld te komen voor hun reis, aldus het FD, volgens wie Vivat niet de enige Nederlandse verzekeraar is die worstelt met het naleven van de Sanctiewet. In 2012 kwam er al uit onderzoek van DNB dat twee derde van de onderzochte verzekeraars tekortkomingen had. Vervolgonderzoek van DNB leverde in 2016 nog steeds onvoldoendes op.  

DNB zegt in een reactie dat uit het recente themaonderzoek blijkt dat financiële instellingen zich ‘in wisselende mate bewust zijn van de risico’s op niet-naleving van sanctieregelgeving en dat zij in de naleving ‘soms tekortschieten’. DNB heeft de instellingen waar nodig aangesproken en zij hebben maatregelen getroffen. Sommige van hen zijn volgens DNB daarmee ‘voortvarend aan de slag gegaan’.