DNB gaf aanwijzing aan Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds

DNB heeft vorige maand  een aanwijzing gegeven aan Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds (SAAPF), omdat deze ten onrechte een korting op de door haar vastgestelde kostendekkende premie van haar Defined Contribution-kring (DC-kring) gaf. Daardoor beschikte zij hiervoor niet over het minimaal vereiste eigen vermogen.

 SAAPF heeft vervolgens bezwaar gemaakt tegen de aanwijzing, maar is  door DNB ongegrond verklaard. SAAPF heeft binnen de gestelde termijn een andere premie in rekening gebracht, waarmee overtreding van artikel 129 van de Pw is beëindigd.