DNB: Nieuwe Q&A over leverage bij verwerving van een gekwalificeerde deelneming in verzekeraars

DNB heeft een Q&A gepubliceerd over de beoordeling van het gebruik van leverage bij verwerving van gekwalificeerde deelneming in verzekeraars in het kader van verklaring van geen bezwaar (vvgb).

De kern van de beleidspraktijk is dat DNB de wettelijke plicht heeft om partijen die een gekwalificeerde deelneming in een verzekeraar willen verwerven, te toetsen op financiële soliditeit en te evalueren of de verworven onderneming (blijvend) aan de prudentiële eisen kan voldoen.

Evaluatie

Onderdeel hiervan is een evaluatie van de verplichtingen uit de financieringsconstructie, waaronder gebruik van vreemd vermogen. Het belang van publiekelijk communiceren van de beleidspraktijk is dat overnemende partijen vooraf op de hoogte zijn van de eisen van DNB

Foto DNB/Marieke Bijster