Diversiteit, maar ook gelijkheid?

Enigszins geschokt heb ik kennis genomen van de uitkomsten van Lloyd’s tweede cultuuronderzoek. Hoewel er op het gebied van gendergelijkheid zeker vooruitgang is geboekt in vergelijking met een jaar geleden, is er nog een hoop werk aan de winkel om het werkklimaat te verbeteren.

De meeste progressie is geboekt bij vrouwen, hoewel uit een ander onderzoek blijkt dat vrouwelijke directeuren en managers op de Londense markt gemiddeld tweederde (!!!) minder verdienen dan hun mannelijke collega’s. Gemiddeld vindt 74% van de Britse verzekeringspersoneel dat alle werknemers dezelfde kansen geboden krijgen, maar bij mensen van afro-amerikaanse afkomst deelt slechts 46% die mening en bij andere etnische minderheden 64%.

Hoewel ik op bijeenkomsten en uit personeelsberichten binnen de verzekerings- en schaderegelingsbranche in ons land wel steeds meer mensen met een niet-Westerse afkomst waarneem, ken ik persoonlijk maar weinigen van hen die een management-, directie of andere hoge functie bekleden.

Reden voor mij om in een poll in mijn nieuwsbrief te vragen of op de co-assurantiemarkt alle medewerkers wel dezelfde carrièrekansen hebben. Hoewel het onderzoek weliswaar niet kan worden bestempeld als ‘wetenschappelijk onderbouwd’, geven de uitkomsten wel te denken: bijna de helft (49%) van de respondenten is van mening dat medewerkers met een niet-westerse achtergrond, vrouwen en lgbt-ers niet dezelfde carrièrekansen hebben als hun collega’s.

Naar aanleiding hiervan heb ik met enkele branchegenoten uit deze bloedgroepen gesproken en heb ik daarbij zowel kritische, bevestigende geluiden gehoord als positieve reacties ontvangen. Algemeen wordt onderkend dat de sector qua diversiteit momenteel weliswaar nog niet de ware afspiegeling vormt van onze samenleving, maar dat er wel degelijk sprake is van een keer ten goede.

Positief is dat vooral de jongeren die ik sprak gelijke carrièrekansen ervaren. Daarnaast maakte een directeur de vergelijking met het in de loop der jaren geleidelijk toegenomen aantal vrouwen in leidinggevende functies binnen de sector, een ontwikkeling die volgens hem mogelijk ook op andere diversiteitsvlakken navolging kan krijgen.

Het zou mooi zijn als hij gelijk krijgt, maar dit zal niet uit zichzelf gebeuren. Daar zijn wel de nodige inspanningen voor nodig. Van beide kanten.

Dit voorwoord van Jan van Stigt Thans staat in het vorige week verschenen Risk & Business Magazine. De volledige uitgave staat hier:

https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2021/05/RB-2_2021-1.pdf