‘Dikke van Dale’helpt klachtencommissie Kifid bij uitspraak

 

Het woordenboek ‘Dikke van Dale’ heeft de klachtencommissie van Kifid uitkomst geboden bij de behandeling van een zaak van een motorbezitter  tegen zijn verzekeraar na het  afwijzen van een schadeclaim.

 Door een brand in de schuur van de verzekerde zijn de (gedemonteerde) originele motoronderdelen en de beide sleutels van de motor verloren gegaan. De motor – voorzien van race-onderdelen – bevond zich op het moment van de brand niet in de schuur en is dan ook niet beschadigd geraakt. De motor is voorzien van een anti diefstal systeem (HISS) en kan, door het tenietgaan van beide sleutels, niet meer worden gestart. De verzekerde dient het HISS dan ook te vervangen en vordert een vergoeding voor de schade aan de originele motoronderdelen en het HISS.

Verzekeraar gaat niet tot uitkering over omdat hij zich op het standpunt stelt dat de originele motoronderdelen en de sleutels niet onder het begrip ‘motor’ vallen. De Commissie dient te beoordelen op welke wijze het begrip ‘motor’ moet worden uitgelegd. De Commissie legt het begrip motor objectief uit en zoek aansluiting bij de definitie van ‘motor’ zoals weergegeven in de Van Dale.

De Commissie is van oordeel dat uit de definitie in de Van Dale volgt dat de originele motoronderdelen niet onder het begrip ‘motor’ vallen. Deze onderdelen zijn immers geen bestanddeel van de motor meer daar deze zijn vervangen door race onderdelen. Het tenietgaan van deze onderdelen heeft dan ook geen invloed op het functioneren van de motor.

Dit is anders bij de verloren gegane sleutels. Deze sleutels maken onderdeel uit van het HISS. Zonder deze sleutels is het systeem – en daarmee de motor – onbruikbaar hetgeen betekent dat het systeem vervangen moet worden. Nu het HISS op zijn beurt weer een bestanddeel is van de motor, betekent dit dat er – door het tenietgaan van de tot het systeem behorende sleutels – schade aan de motor is ontstaan. De kosten voor het vervangen van het HISS komen, op grond van artikel 2.1 van de Bijzondere Voorwaarden, dan ook voor vergoeding in aanmerking.

Zie voor de volledige Uitspraak 2018-172 (Bindend) (13-03-2018): https://www.kifid.nl/fileupload/jurisprudentie/GeschillenCommissie/2018/uitspraak_2018-172__bindend_.pdf.

Foto: Van Dale