DFO-rapport Performance Serviceproviders 2018: Adviseurs willen serviceproviders voor breed productaanbod

  

Adviseurs willen serviceproviders die het mogelijk maken alle producten aan te bieden. Serviceproviders die de financieel adviseur daadwerkelijk in de gelegenheid stellen om zijn klanten een breed aanbod uit de markt aan te bieden, lijken de uitgesproken voorkeur te krijgen van de financieel adviseur. Dit is een van de trends die uit het DFO-rapport Performance Serviceproviders 2018 naar voren komt.

In het jaarlijkse onderzoek, dat dit jaar voor de 13e keer is gehouden, wordt de waardering  gemeten die financieel advieskantoren toekennen aan de serviceproviders waarvan ze gebruik maken. Aan het onderzoek over 2018 namen bijna 600 financieel advieskantoren deel die in meer dan 1.500 waarnemingen de daadwerkelijk ondervonden dienstverlening van ‘hun’ serviceproviders op meer dan 40 punten waardeerden.

Kern van gewenste dienstverlening

“Met behulp van de data in dit rapport kun je vrij nauwkeurig analyseren wat financieel adviseurs van hun serviceproviders verwachten”, aldus Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur Bureau DFO. De kernbehoeften liggen op de volgende gebieden:

  • Een zo breed mogelijk aanbod van in de markt beschikbare producten en aanbieders;
  • Goede software om de verschillen in condities en voorwaarden te vergelijken;
  • Efficiënte processen voor offertes en aanvragen.

“Opvallend is, dat er beduidend minder waarde wordt gehecht aan technologische voorzieningen om klanten online inzicht te geven in de producten die ze via de adviseur hebben afgesloten.”

In de gesprekken ter voorbereiding op dit onderzoek bleek volgens DFO dat veel adviseurs ervaren dat verzekeringsmaatschappijen hun resultaten trachten te verbeteren door hun kosten te verlagen en het technisch resultaat te verbeteren. “Dit leidt er steeds vaker toe dat minder frequent voorkomende risico’s moeilijker zijn onder te brengen. Maar ook dat, in de beleving van de adviseur, ‘normale’ risico’s alleen worden geaccepteerd met extra uitsluitingen. Een van de adviseurs omschreef dit als ‘zelfs bij de aanvraag voor een brandverzekering van een betonnen bunker onder water’ krijgen veel acceptanten het tegenwoordig al benauwd.”

Door een combinatie van schaalvergroting, uitstroom van deskundige medewerkers en de wens tot verhoging van efficiency geven volgens Bureau DFO veel adviseurs aan in de praktijk te merken dat het bij steeds meer aanbieders lastiger wordt om rechtsreeks contact te krijgen met acceptanten en schadebehandelaars. Serviceproviders die adviseurs korte lijnen bieden om met hun acceptanten en schadebehandelaars te overleggen, worden daarmee voor kantoren steeds aantrekkelijker.””

Eerst eisenpakket formuleren dan kiezen voor serviceprovider

“We zien dat veruit het grootste deel van de kantoren aangeeft dat de inschakeling van een serviceprovider van (relevante) positieve invloed is op het rendement van het kantoor”, aldus Jurjen Oosterbaan. “Ik denk dat dit onderzoek opnieuw laat zien dat de adviseur er goed aan doet om eerst te bepalen wat zijn wensen zijn en dan kijkt welke serviceprovider hoog scoort op juist de elementen die relevant zijn voor het kantoor”.Zoek je een serviceprovider voor schadeverzekeringen algemeen of juist voor specifiek zakelijke schadeverzekeringen? Zo’n onderscheid levert bijvoorbeeld al verschillen op wie voor jou de “beste” service provider is.  

Aan de gebruikers van serviceproviders is gevraagd welke serviceprovider waarmee zij ervaring hebben overall het hoogst waarderen. Daarbij kwamen voor de verschillende categorieën Voogd & Voogd (schade groot),  ANAC(schade generiek klein), SUREbusiness (schade zakelijk klein), VCN Krediet Service (consumptief krediet) en De Hypotheekadviseur (hypotheek klein) als beste uit de bus. Op de foto de winnaars met Jurjen Oosterbaann (links)