Denktank APC Holland verstuurt weloverwogen goed nieuwsbrieven richting benadeelde ondernemers in Valkenburg

Limburg verdient een oplossing. Daarom heeft APC Holland samen met haar lokale intermediairs de denktank aangezet om met een passend voorstel te komen. “Je leest het goed, het lokale intermediair en niet Lloyd’s”, aldus APC Holland

Na de verschrikkelijke ramp in Valkenburg en omgeving zijn veel ondernemers teleurgesteld geraakt in de verzekeringsbranche. Vooral het Haagse APC Holland werd niet zacht aangepakt. In verschillende artikelen werd vaak het onterechte verband met Lloyd’s geschetst. Dat terwijl deze polissen niet eens bij Lloyd’s zijn ondergebracht. Iets waar APC Holland een lange adem voor heeft genomen om hier met duidelijkheid én vooral met goed nieuws een terugkoppeling over te geven.

“Wij vonden deze gang van zaken erg vervelend maar zijn heel bewust met de situatie omgegaan. Verzekeren draait om mensen en zij verdienen dus ook onze eerste en volledige aandacht. Met deze visie bieden wij bij APC Holland altijd een weloverwogen meerwaarde binnen de mogelijkheden van het lokale intermediair. Nu we het goede nieuws hebben gebracht, is het ook tijd om onjuiste berichtgeving en ons verband met Lloyd’s uit de wereld te helpen”,  aldus Paul Röthengatter, CEO APC Holland.

In bijzondere situaties zoals bij deze natuurramp is er namelijk geen dekking onder de polis. Daarom moet met grote zorgvuldigheid gehandeld worden om binnen alle mogelijkheden alsnog met een respectvolle oplossing te komen. “Vorige week zijn bijna alle brieven verzonden aan onze verzekerden die zijn geraakt door de extreme neerslag, al dan niet in combinatie met overstroming. In deze brieven staat aangegeven dat de materiele schade conform de polisvoorwaarden wordt afgehandeld. Eigenlijk alsof er toch wel dekking onder de polis is op dit punt. Dit hebben wij voor onze getroffen relaties kunnen bewerkstelligen door zorgvuldig samen te werken met onze lokale intermediairs.”

APC Holland is een verzekeringsbedrijf met verschillende volmachten van binnenlandse en buitenlandse verzekeraars, waaronder Lloyd’s. Dat is wellicht ook de reden geweest voor de verwarring. Door de verschillende volmachten kan APC Holland maatwerk leveren aan de bij hen aangesloten onafhankelijke intermediairs. Samen met deze aangesloten tussenpersonen proberen zij de beste match te vinden tussen de verzekeringsbehoefte en verzekeringsmogelijkheden.