Deelnamegraad medewerkers aan vrijwillige salarisinlevering stemt Aon tot tevredenheid

De bereidheid bij Aon-medewerkers om op voorstel van het bedrijf tijdelijk – de rest van dit jaar – salaris in te leveren als gevolg van de Coronacrisis stemt de directie tot tevredenheid, ook die in Nederland. “ Het is een bewijs voor de onderlinge solidariteit bij ons personeel” Hoewel Aon desgevraagd niet wil aangeven hoeveel procent van de betrokken medewerkers – zij met jaarinkomen van 36.500 euro incl 13e maand en vakantiegeld –vrijwillig tijdelijk 20% van hun salaris  inlevert  is de participatiegraad voldoende om de maatregel door te voeren.

Aon zegt in een reactie: “Als wereldwijd bedrijf heeft Aon aan onze 50.000 collega’s toegezegd dat niemand zijn baan zal verliezen vanwege de Covid-19-pandemie. Om die banen te beschermen, hebben we een aantal maatregelen genomen, waaronder tijdelijke salarisverlagingen. We zijn onze Nederlandse collega’s zeer dankbaar voor hun vrijwillige steun aan deze acties waarmee we onze collega’s kunnen beschermen en onze klanten kunnen blijven bedienen in deze onzekere tijd.”

Het ging om een wereldwijd voorstel, afhankelijk van de lokale wet- en regelgeving. Zo staat het Nederlandse arbeidsrecht een verplicht salarisoffer niet toe; vandaar dat het in ons land op vrijwillige basis gebeurde.  Op basis van de maatregelen besloten  CEO Greg Case en andere Executive Officers Christa Davies, Eric Anderson, John Bruno en Tony Goland en Aon’s Board of Directors de helft van hun salaris in te leveren; 70% van het personeel gaat er  20% in salaris op achteruit. Drie van de tien medewerkers behoudt zijn of haar huidige salaris, zo maakte  CEO Gregory Case eerder bekend in een maar liefst vier pagina’s tellende brief aan alle medewerkers.

Maatregelen

In de brief ging  Greg Case nader in op de maatregelen, die zijn gebaseerd op een drietal uitgangspunten:

  1. De prioriteit ligt bij de medewerkers, klanten en bedrijf. “We kijken als eerste altijd naar de wensen en behoeften van onze medewerkers. Zij vormen gezamenlijk onze (meer)waarde naar onze klanten. De zorgen en belangen van andere stakeholders  zijn ook belangrijk, maar komen nu op de tweede plaats;
  2. We kijken serieus naar de huidige marktsituatie en zullen waar nodig maatregelen treffen om onze positie te beschermen. Daarbij zullen we met het oog op de toekomst van ons bedrijf géén wait & see-aanpak hanteren;
  3.  We zullen ons focussen op de dingen die we kunnen beheersen. We hebben ons eigen lotsbestemming  in handen.

Op basis van bovengenoemde uitgangspunten zijn volgens Aon’s CEO de eerste acties gericht op maatregelen die geen directe, persoonlijke impact hebben op individuele collega’s. “Zo hebben we de uitgaven voor interimmers, consultants en externe leveranciers al aanzienlijk beperkt en vragen we nu aan onze Aon Business Services-team om aanvullende stappen te nemen door kosten  die geen direct verband houden met klantenservice zoveel mogelijk te verminderen. Bovendien heeft Aon haar ​​aandelen-inkoopprogramma gepauzeerd en die fondsen bevroren. We zijn wel van plan dividend uit te keren. Regelmatige dividenduitkeringen zijn noodzakelijk om onze huidige kredietstatus te behouden en daarmee de toegang tot de kapitaalmarkten”

Kijkend naar de economische risico’s ‘aan de horizon’ gelooft men binnen Aon’s directiekamer niet dat deze acties alleen voldoende zijn om de operationele flexibiliteit te bieden die we nodig hebben. “Dat is waarom wij ook collega’s in het hele bedrijf vragen om ons tijdens deze periode te ondersteunen met tijdelijke salarisverlagingen”, aldus Greg Case, die in de brief verder aangeeft  met lokale leiders over de hele wereld overlegd “ om de meest rechtvaardige manier te bepalen om tot een tijdelijke salarisverlaging te komen voor een bredere groep van medewerkers toe.”

 Daarbij is het uitgekomen op een maatwerkaanpak  gebaseerd op een reeks criteria, waaronder de kosten van levensonderhoud.”  Op basis van die analyse hebben we voor elk land een ondergrens vastgesteld, wat erop neerkomt dat ongeveer 30% van de medewerkers niet gekort zullen worden op hun salaris. In overleg met onze lokale leiders zijn we  voor de resterende 70% van onze medewerkers uitgekomen op een salarisverlaging van ongeveer 20%, die zal in overeenstemming zijn met lokale wet- en regelgeving. Deze maatregelen, die zijn ontwikkeld in samenwerking met het Aon Operating Committee, gaan per 1 mei a.s. in en loopt  door tot eind 2020.”

 In een videoboodschap aan de 26.00 medewerkers in ons land zei CEO Marc van Nuland eerder:  “Mijn hulpverzoek aan jullie is ongekend. Maar alleen zo kan Aon de ‘aankomende storm’ aan. We willen niet wachten tot we weten wat de precieze neergang zal zijn.n. Stemmen er te weinig werknemers in, dan ‘zijn wij genoodzaakt om de benodigde besparing op andere manieren binnen Aon Nederland te realiseren.” Daarbij is banenverlies niet uitgesloten.

De vakbonden hebben eerder boos gereageerd op Aon’s salarisinleveringsvoorstel  en deze afgewezen.  Waar de bonden vooral verontwaardigd over zijn is dat het vooralsnog goed gaat met het bedrijf. CNV-voorzitter Piet Fortuin sprak van ‘wildwestpraktijken’, ook omdat er geen overleg is gevoerd met ondernemingsraad of bonden. Aon brengt zijn werknemers volgens hem in een ‘onmogelijke positie’. Want zeg maar eens ‘nee’ als je werkgever daar om vraagt. Het bedrijf bezondigt zich volgens hem aan ‘morele chantage’. Cao-coördinator Zakaria Boufangacha van FNV noemt het verzoek van Aon ‘ongehoord en schandalig’ omdat er geen noodzaak voor is. De bonden vrezen dat steeds meer bedrijven de coronacrisis misbruiken om arbeidsvoorwaarden te versoberen.