De Vereende ziet af van cyberpool vanwege ontbreken marktbehoefte

 

De speciale ‘vangnet’-vezekeraar de Vereende ziet niet langer een rol voor zichzelf weggelegd op het gebied van een eventuele opzet van een verzekeringspool voor cyberrisico’s. “Doordat de Nederlandse verzekeraars de ontwikkeling op hebben gepakt ontbreekt de behoefte in de markt”, schrijft de Vereende, die ervaring heeft met verzekeringspools (Atoompool, Milieupool, Terrorismepool), op haar eigen website.

De Vereende heeft in het voorjaar 2017 op verzoek van enkele verzekeraars en het Verbond gekeken naar de behoefte in de markt om het verzekeren van cyberrisico’s door Nederlandse verzekeraars van de grond te krijgen. Hiervoor is in overleg met het Verbond de interesse bij verzekeraars geïnventariseerd en een plan van aanpak voor een haalbaarheidsstudie opgesteld. “De behoefte aan c.q. noodzaak voor een gemeenschappelijke aanpak door de Vereende bleek uiteindelijk niet nodig door de productontwikkeling die bij een aantal verzekeraars zelf al werd opgestart. Hiervan zijn recentelijk de producten van de Goudse en Delta Lloyd naar buiten gekomen. Doordat de Nederlandse verzekeraars de ontwikkeling op hebben gepakt is er op dit moment geen rol voor de Vereende weggelegd.”

De Verzekerde geeft aan dit te betreuren. “We hadden graag onze kennis en ervaring als poolmanager voor dit specifieke risico in willen zetten. We vinden het – ook – uitstekend passen bij onze rol om mee te denken en te werken aan oplossingen voor lastig verzekerbare issues. Als er geen schaarste lijkt te zijn of als geen behoefte is aan een (pool)oplossing, stoppen wij met ons initiatief. Ook dat is onze rol in de Nederlandse markt. En vanzelfsprekend zijn wij er om mee te denken als er op andere deelmarkten schaarste is aan oplossingen.”