De Vereende start samenwerking met NIBUD

 

De Vereende wil meer doen dan alleen een verzekeringsvangnet bieden. Zo wil de speciale verzekeraar klanten actief helpen om hun schadeverloop te verbeteren of hulp te bieden bij de persoonlijke financiële huishouding. Na het recent gestarte Rij Zeker-project ter verbetering van het rijgedrag is nu het project “Beter Beeld op Betalen” met het NIBUD opgestart.De Vereende wil onderzoeken of klanten oplossingen aangeboden kunnen worden om structurele financiële problemen te voorkomen. Zo kan voorkomen worden dat deze klanten door een betalingsachterstand toch nog onverzekerd rijden of dat door het verhalen van schade de financiële problemen elders worden vergroot.

De Vereende start het project met klanten die regelmatig te maken hebben met problemen bij het betalen van de premie aan de Vereende. In samenwerking met het NIBUD wordt de komende maanden met een groep klanten gesprekken gevoerd. “Doel hiervan is het zoeken naar het verbeteren van de financiële situatie van deze klanten. Het daadwerkelijk concreet aanbieden van een coachtraject door het NIBUD is daarbij mogelijk. Daarnaast wil de Vereende leren hoe het incassoproces kan worden verbeterd, waardoor er in de toekomst minder problemen ontstaan. Vanzelfsprekend worden de betrokken assurantieadviseurs op de hoogte gehouden”, licht de verzekeraar toe.

“Juist het samenbrengen van deze twee disciplines, onderzoek en financiële coaching, onder één dak wordt door de Vereende als meerwaarde van de samenwerking met het NIBUD gezien. Daarnaast wekt de naam van het NIBUD veel vertrouwen vanwege hun grondige aanpak. “Wij vinden het belangrijk om op zoek te gaan naar de echte oorzaken om daardoor ook met oplossingen te komen waar onze klanten echt mee geholpen zijn. Liever helpen wij goed en structureel dan dat we alleen even een korte termijn oplossing bieden”, aldus Bert Sonneveld, verantwoordelijk voor Marketing & Acceptatie bij de Vereende.