De Vereende komt met verzekeringsoplossing voor taxi’s

De Vereende heeft de afgelopen periode een uitgebreide analyse gemaakt van de taxibranche, inclusief de schadestatistieken in de eigen al bestaande portefeuille. Op basis daarvan is intensief overleg gevoerd met diverse herverzekeraars. Nico Barendse, directeur bij de Vereende: “Op basis van onze inhoudelijke expertise, ruime ervaring met bijzondere risico’s, maar vooral ook onze betrouwbare reputatie bij de herverzekeraars hebben wij de gevraagde dekkingscapaciteit weten te realiseren. Het is goed dat onze adviseurs aan hun klanten een oplossing van de Vereende kunnen bieden. De premieaanpassingen voor WA-dekking zijn fors maar noodzakelijk; de cascopremies voor taxi’s hebben we op hetzelfde niveau weten te houden als in het afgelopen jaar”.

Aanleiding vormde de vele berichten die de Vereende de afgelopen weken ontving van verschillende assurantieadviseurs signalen dat er een situatie dreigde te ontstaan waarbij er vanaf 1 januari 2018 onvoldoende capaciteit beschikbaar was om de in Nederland rijdende taxi’s nog verzekerd te houden. “Het verzekeren van taxi’s in Nederland is een risico waar steeds minder verzekeraars dekking voor willen verlenen. In de Nederlandse verzekeringsbranche is dit bij uitstek een situatie waarbij de Vereende haar rol wil en kan spelen. Voor risico’s waarbij het maatschappelijk relevant is om een verzekeringsdekking te verlenen, maar waarbij reguliere verzekeraars hier niet aan willen, komt de Vereende in actie”, aldus de verzekeraar op de eigen website. . Directievoorzitter Ingrid Visscher: “de zekerheid waar de tijd om vraagt is niet voor niets onze merkbelofte. Ondanks de vele haken en ogen aan het verzekeren van taxi’s willen we aan de taxiondernemers in Nederland een oplossing bieden”.

Foto de Vereende