De Goudse neemt 30% belang in Anker Insurance

De Goudse en Anker Insurance hebben overeenstemming bereikt over een samenwerkingsverband.De basis voor de samenwerking wordt gevormd door een aandelenparticipatie van De Goudse in Anker van 30%. De komende jaren gaan beide verzekeraars werken aan de invulling van een structurele samenwerking, gericht op wederzijdse versterking, waarbij Anker haar zelfstandigheid behoudt.


Anker Insurance heeft als niche- en doelgroepverzekeraar drie hoofdactiviteiten: Anker Crew Insurance, Anker Travel Insurance en Anker Rechtsbijstand. De bruto premieomzet van Anker is ongeveer € 18 miljoen en de solvabiliteitsratio is 242% (2018). De Goudse biedt een brede mkb-propositie en richt zich daarnaast op niches die hier goed bij aansluiten. Zo is de Goudse naar eigen zeggen sterk in expat- en inkomensverzekeringen, wat veel raakvlakken heeft met de crew- en reisverzekeringen van Anker.