De Goudse komt met cyberoplossing zonder polisvoorwaarden maar met 16 spelregels

 

Verzekeraar de Goudse is onder de naam Cyberrisk op de markt gekomen met een oplossing  tegen het risico van cybercriminaliteit voor bedrijven in de bouw, detailhandel, groothandel, horeca en persoonlijke en zakelijke dienstverlening net een jaaromzet van maximaal tien miljoen euro. De oplossing is ontwikkeld samen met Vest Informatiebeveiliging  en biedt onder meer  een financiële schadevergoeding voor de geleden cyberschade, waarbij  ook de boete wordt vergoed (tot maximaal het verzekerde bedrag) die als gevolg van een cyberincident door de AFM wordt opgelegd. Daarnaast omvat ‘Cyberrisk’ een risico-inventarisatie en preventieadvies op maat en 24/7 professionele hulp door cyberspecialisten bij zowel het voorkomen van een cyberincident als bij het herstellen van de eventuele schade ervan. Meest opvallende aspect van de polis is dat er geen polisvoorwaarden zijn, maar een 16-tal ‘spelregels’ die helder op één A-4 staan vermeld.

 “Het uitgangspunt  van de spelregels is het voorkomen van cybercrime, benadrukt de Goudse.Bij de  ‘spelregels’ staat onder meer vermeld dat de verzekerde zich dient te gedragen ‘als een verantwoord ondernemer en doet wat redelijkerwijs verwacht mag worden om schade te voorkomen, te signaleren en te beperken. Daarnaast dient de verzekerde samen met een Erkend MKB-adviseur een risico-inventarisatie te maken met het risico-inventarisatietool ‘Boris’ en deze periodiek te actualiseren. Een andere voorwaarde is de door de Goudse beschikbaar gestelde beveiligingssoftware te implementeren op alle computers in het bedrijf.

De Goudse benadrukt in de ‘spelregels verder te proberen ‘er altijd uit te komen’. “Is de verzekerde niet tevreden over de schadeafwikkeling of oplossing, dat gaat de verzekeraar met hem of haar in gesprek. Komen beide partijen er niet uit, dan kan de verzekerde het probleem voorleggen  aan een onafhankelijke Raad van Ondernemers, die bestaat uit Toel van Rijsewijk, een volgens de Goudse autoriteit op het gebeid van cyberrisck’en eend rietal ondernemers Het besluit van de raad is bindend voor zowel de Goudse als de verzekerde.

De 16 spelregels zijn: https://www.goudse.nl/tl_files/content_resources/Spelregels-Cyberrisk-(992616).pdf.