De Goudse kijkt terug ‘op een uitstekend jaar’, maar moet groeiambities bijstellen vanwege Coronacrisis

Ondernemersverzekeraar De Goudse heeft 2019 afgesloten met mooie jaarcijfers. Wel heeft de verzekeraar de groeiambities moeten bijstellen vanwege de Coronacrisis. “Die raakt al onze relaties, zowel adviseurs als particulieren en ondernemers, en zal zeker ook z’n weerslag hebben op ons bedrijf”, aldus bestuursvoorzitter Geert Bouwmeester.


De Goudse heeft in 2019 een positief resultaat geboekt van € 36,6 miljoen (2018: € 40,4 mln.). De totale omzet bedroeg € 685 mln. (2018: € 623 mln.). Het premie-inkomen was € 572 mln.(2018: € 517 mln.). De periodieke premie groeide met 9% naar € 536,9 miljoen (2018: € 490,4 mln.).De solvabiliteit (Solvency II) kwam eind 2019 uit op 228% (2018: 233%). Daarmee is De Goudse een uitstekend gekapitaliseerde verzekeraar. Het aansprakelijk vermogen steeg van € 390 miljoen naar € 423 miljoen.

Strategie opnieuw bevestigd
Met een resultaat van € 36,6 miljoen is net als in de vorige jaren een goed rendement op het eigen vermogen behaald (10,9%). Bestuursvoorzitter Geert Bouwmeester: “Het was opnieuw een uitstekend jaar voor ons, waarin weer duidelijk werd dat wij de juiste strategie volgen, die is gericht op oplossingen voor het mkb. Wij hebben groei gerealiseerd in al onze kernsegmenten, waarbij het succes van onze brancheproposities een belangrijke rol speelde. Ook is het mooi om te zien dat we, net als vorig jaar, bij particuliere schadeverzekeringen opnieuw zijn gegroeid, na jaren van daling.”

Goudse Levensverzekeringen N.V. liet conform verwachtingen een positief resultaat zien van € 24,9 miljoen (2018: € 21,0 mln.). Het resultaat van Goudse Schadeverzekeringen N.V. (Inkomen en Zaakschade) bleef met € 11,2 miljoen (2018: € 20,2 mln.) achter op de verwachtingen, vooral vanwege ontwikkelingen in de verzuimportefeuille, waarvoor inmiddels maatregelen zijn genomen. De kostenratio van De Goudse is in 2019 opnieuw gedaald.G

Toekomst 
De Goudse had volgens Bouwmeester de ambitie om in 2020 verdere groei te realiseren van de premie-inkomsten in alle kernsegmenten. “Vol vertrouwen begonnen we aan het nieuwe jaar. En toen was er plotseling de Coronacrisis, die als een mokerslag aankwam en nog heel lang voelbaar zal zijn. Die raakt al onze relaties, zowel adviseurs als particulieren en ondernemers, en zal zeker ook z’n weerslag hebben op ons bedrijf. Tegelijkertijd zie je hoe betrekkelijk zakelijk succes is als het voor sommigen ineens – letterlijk – gaat over leven en dood.”

Door de coronacrisis heeft De Goudse de groeiambities moeten bijstellen. Voor zover er toch sprake zal zijn van groei wordt die niet per definitie autonoom gerealiseerd maar zo mogelijk ook via acquisities. De Goudse heeft in 2019 een belang van 30% genomen in Anker Insurance Company N.V. uit Groningen, dat gespecialiseerd is in crew-verzekeringen in de maritieme sector. Ook heeft De Goudse in 2019 een belang van 10% genomen in Voordegroei B.V., een platform dat mkb-leningen verstrekt die deels door De Goudse worden gefinancierd. Daarnaast heeft De Goudse in 2019 het 49%-belang van Van Lanschot Kempen in VLC & Partners Holding B.V. overgenomen. De Goudse is inmiddels 100% eigenaar van VLC & Partners (voorheen Van Lanschot Chabot Mandema & Partners). Verder heeft De Goudse (onder voorbehoud van goedkeuring van DNB) een portefeuille met circa zevenduizend spaar- en beleggingsverzekeringen overgenomen van BNP Paribas Cardif, met als effectieve transactiedatum 1 januari 2020.

20192018
Premie-inkomen totaal€ 572 mln.€ 517 mln.
Periodieke premie€ 537 mln.€ 490 mln.
Omzet€ 685 mln.€ 623 mln.
Resultaat na belasting€ 36,6 mln.€ 40,4 mln.
Beleggingen€ 2.389 mln.€ 2.333 mln.
Technische voorzieningen€ 2.063 mln.€ 2.011 mln.
Aansprakelijk vermogen€ 423 mln.€ 390 mln.
Balanstotaal€ 2.618 mln.€ 2.515 mln.
Aantal medewerkers De Goudse (FTE/ultimo)820798
Rendement eigen vermogen10,9 %12,5 %