Datacontrole verzekeraars en pensioenfondsen: Meeste vragen juist en volledig beantwoord

Afgelopen jaar stuurde DNB verzekeraars en pensioenfondsen een vragenlijst over niet-financiële risico’s. Daaropvolgend heeft zij een datacontrole onderzoek uitgevoerd. Uit de onderzoeken blijkt dat de meeste vragen juist en volledig zijn beantwoord. Wel blijkt dat enkele vragen anders werden beantwoord dan bedoeld.

 “Bij de controle van opgegeven nevenfuncties ontbrak vaak of er naast een verklaring ook een additionele controle wordt uitgevoerd zoals een zoekopdracht op de website van de Kamer van Koophandel of via LinkedIn. En ook het woord ‘sanctiehit’ bleek op verschillende manieren geïnterpreteerd te worden. Er is sprake van een sanctiehit wanneer een relatie van de instelling daadwerkelijk op een sanctielijst staat. Bij een zogenaamde false positive is daar geen sprake van. Een false positive is dus geen sanctiehit. DNB zal de vragen die onduidelijkheid opleverden aanpassen.”

Daarnaast zijn de onderzoekers een klein aantal fouten tegengekomen, zoals verkeerd opgetelde scenario’s in de SIRA. “Door zulke foutjes kunnen de antwoorden van verzekeraars niet altijd met elkaar worden vergeleken en kunnen wij niet altijd vertrouwen op de data uit de IRAP. Hierdoor moeten wij helaas aanvullende uitvragen doen bij verzekeraars. Gelukkig zien we ook dat door veel verzekeraars de IRAP goed wordt ingevuld. DNB benadrukt dat verzekeraars verplicht zijn om de IRAP juist, volledig en tijdig in te vullen, en zal toezien op naleving hiervan bij de komende uitvragen.”

Aanleiding onderzoek

Jaarlijks vullen verzekeraars en pensioenfondsen de uitvraag SBA NFR – Integriteitstoezicht vragenlijst (IRAP) in. Deze uitvraag is voor DNB een belangrijke informatiebron om de integriteitsrisico’s van instellingen, de beheersmaatregelen die zij hebben doorgevoerd en potentiële thema’s in kaart te brengen. De kwaliteit van de door verzekeraars aangeleverde data is hiervoor van groot belang. Daarom heeft DNB een datacontrole onderzoek uitgevoerd bij een groep willekeurig geselecteerde verzekeraars en pensioenfondsen. Kifid