Cyberaanvallen en datalekken belangrijkste bestuurdersaansprakelijkheidsrisico’s

 

Cyberaanvallen en datalekken staan bovenaan de lijst met risico’s die bestuurders het meeste zorgen baren. Dit blijkt uit onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid door Allen & Overy en Willis Towers Watson: D&O: Personal Exposure to Global Risk. Het onderzoek, voor het zevende achtereenvolgende jaar uitgevoerd, beschrijft de veranderende risicocultuur waarmee topmanagers vandaag de dag te maken hebben.

Voorgaande jaren stonden regulatoire en andersoortige onderwerpen nog bovenaan de lijst met belangrijkste risico’s voor bestuurders. Dit jaar worden hun zorgen voor het eerst gedomineerd door de dreiging van cyberaanvallen en gegevensverlies. Van de naamloze vennootschappen zei 51% dat ze in het afgelopen jaar geconfronteerd zijn geweest met een significant cyberincident of datalek. In 2017 was dit nog maar 30%.

Andere belangrijke resultaten uit het onderzoek:

  • 43% van de grote werkgevers en 38% van de beursgenoteerde ondernemingen heeft de afgelopen 12 maanden te maken gehad met een regulatoire vordering waarbij een bestuurder was betrokken; regulatoire onderzoeken blijven dan ook in de top drie van risico’s staan.
  • 60% van de respondenten geeft aan dat de regulatoire focus op persoonlijke verantwoordelijkheid de besluitvormingsprocessen beïnvloedt.
  • 72% van de bestuurders van naamloze vennootschappen maakt zich zorgen over het huidige economische klimaat en 72% over geopolitieke risico’s, vergeleken met 59% in 2017.

Arnold Croiset van Uchelen, litigation partner bij Allen & Overy Amsterdam: “Welke aansprakelijkheidsrisico’s bestuurders lopen is steeds aan verandering onderhevig. Daarom brengen wij die jaarlijks samen met Willis Towers Watson internationaal in kaart. Mede als gevolg van de Data Protection Richtlijn van de EU zien we momenteel vooral vergrote risico’s in de regulatory sfeer. In Nederland hebben we het afgelopen jaar een aantal grote schikkingen met het OM gezien, en ook in dat soort zaken lopen bestuurders ook altijd persoonlijk risico’s. Optimale bescherming daartegen blijft van groot belang: door goede advisering, verzekering en al dan niet statutaire afspraken over vrijwaring door de onderneming.”

Francis Kean, Executive Director van FINEX bij Willis Towers Watson zei: “Opvallend is zowel de breedte als de diepgang van de zorgen van de senior managers in dit onderzoek. Van gezondheid en veiligheid tot criminele activiteiten, en van een verhoogd risico op arbeidsrechtelijke vorderingen tot klimaatverandering: het spectrum van potentiële bronnen van aansprakelijkheid voor bestuurders is breder dan ooit. Bovenop dit alles is daar nog de bijna dagelijkse realiteit voor ondernemingen van een cyberaanval of het risico van een ernstig datalek.”

Voor het volledige rapport: http://www.allenovery.com/SiteCollectionDocuments/Directors%E2%80%99%20liability_DO%20Personal%20Exposure%20to%20Global%20Risk.pdf.