Corona-thuiswerkonderzoek NN en Crunchr: Werknemers maken zich zorgen over fit en vitaal blijven, millennials missen de sociale interactie

                                                                                                                                     Werknemers maken zich zorgen over het fit en vitaal blijven, millennials missen de sociale interactie en maatwerk op het gebied van thuiswerken werpt voor iedere werknemer zijn vruchten af. Dit zijn drie conclusies uit een recent breed onderzoek van Nationale-Nederlanden en HR tech scale-up Crunchr. Het Corona-thuiswerkonderzoek geeft volgens de initiatiefnemers aan welke ondersteuning werknemers op dit moment wensen en hoe werkgevers kunnen zorgen dat hun werknemers betrokken en productief blijven.

  Vanwege de risico’s van het coronavirus werkt Nederland sinds medio maart zoveel mogelijk thuis. Een eventuele verruiming van de maatregelen wordt over een langere periode bepaald. Nationale-Nederlanden en Crunchr zijn om deze reden een onderzoek begonnen wat werkgevers kunnen doen om het thuiswerken zo goed mogelijk te ondersteunen. Hoewel werknemers in grote getale erg tevreden zijn over de mogelijkheden van thuiswerken en zich goed gesteund voelen daarin door hun werkgever, komen uit het onderzoek zestien maatregelen naar voren die thuiswerkers kunnen helpen productief en betrokken te blijven. Meer dan 600 thuiswerkers geven in het onderzoek aan wat zij belangrijk vinden, waarna de onderzoekers met behulp van kunstmatige intelligentie patronen hebben ontdekt en voorspellingen hebben gedaan over het rendement van de maatregelen.  
Wat zijn de belangrijkste conclusies?
De behoefte aan maatregelen verschilt sterk per thuiswerker. Zo is ‘fit blijven’ voor een kwart  (25,2%) van de deelnemers erg belangrijk en tegelijkertijd voor bijna zestien procent (15,9%) totaal onbelangrijk; Kunstmatige intelligentie laat zien dat eenzelfde aanbod voor iedereen (one-size-fits-all) matig werkt. Werkgevers met een doordacht gedifferentieerde aanpak creëren een gemiddeld 20% hoger effect van betrokkenheid bij hun werknemers;

Millennials (27,6% van de respondenten) zeggen ‘sociale interactie’ te missen en vinden dat thuiswerken een stevig effect heeft op de mentale gezondheid;. De groep werknemers van 55+ (18% van de respondenten) heeft juist behoefte aan ‘technische ondersteuning’ tijdens het thuiswerken, zoals hulp bij videovergaderingen of een goede inrichting van de werkplek (zoals met een extra computerscherm). Ze vinden vertrouwen en aandacht vanuit de werkgever erg belangrijk; Werknemers met kinderen (50% van respondenten) zeggen gebaat te zijn met flexibele werktijden. Daarnaast geeft deze groep aan vooral focus nodig te hebben in het werk dat ze op dit moment uitvoeren. Deze groep hecht minder zwaar aan de verminderde sociale interactie.  

Wat is de status van het onderzoek?
Het onderzoek loopt door. Op dit moment hebben ruim 600 thuiswerkers aan het onderzoek deelgenomen. Het initiatief is gestart door Nationale-Nederlanden en HR Tech scale-up Crunchr. Inmiddels hebben adviesbureau Focus Orange en werkgeversorganisatie AWVN zich ook aangesloten, de laatste zal het onderzoek volgende week ook onder haar leden uitzetten. In samenwerking met Crunchr maakt Nationale-Nederlanden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van workforce analytics (personeelszaken) beschikbaar voor ondernemers in het MKB/ mid-corporate segment.
  Graphic met de conclusies van het onderzoek:  https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/a0a42ab5-3cb9-4912-84b7-3c6e47330d5c/smart-pr-982/Resultaten%20Thuiswerkonderzoek%20Nationale-Nederlanden%20%20Crunchr%201%20mei%202020.pdf.