Commissie Borstlap: Eén verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor werknemers en zzp’ers’

Mensen die arbeidsongeschikt worden moeten in de toekomst allemaal onder dezelfde basisverzekering gaan vallen. Of ze nu in vaste dienst werken of zelfstandig zijn. Regeringspartijen willen toe naar één basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor iedereen. De partijen komen tot de conclusie dat deze grote omslag gemaakt moet worden om desastreuze problemen op de arbeidsmarkt en in de economie in de toekomst te voorkomen. Het grote aantal zzp’ers dat onverzekerd is vormt een te groot risico, vinden ze.Er zijn naar schatting rond de 1,3 miljoen zelfstandig werkenden in ons land.  

De politici volgens hiermee één van de voorstellen van de Commissie Regelering van Werk (’Commissie Borstlap’) in haar rapport ‘In wat voor land willen wij werken. Naar een nieuw ontwerp voor de regulering van werk’, die gisteren is aangeboden aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De belangrijkste aanbeveling is dat Nederland snel moet werken aan een integraal herontwerp van de regels rondom werk op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit en persoonlijke ontwikkeling tijdens de loopbaan.

”Alleen op die manier worden de waarden van werk voor iedereen op de arbeidsmarkt veiliggesteld voor de toekomst. Zorg voor een fiscaal gelijke behandeling van en basisinkomenszekerheid voor alle werkenden. Alle werkenden krijgen een basale bescherming tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Verplichte aanvullende verzekeringen voor werknemers blijven bestaan. De Commissie bepleit een gelijke fiscale behandeling van arbeid voor alle werkenden.”